SS_27_72.jpg

25 grudnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy...

SS_27_42.jpg

Sprzedaż parasolowa na polskim rynku wciąż raczkuje. W wielu przypadkach jest prowadzona mało profesjonalnie,...

SS_27_7.jpg

Stworzenie skutecznego systemu wynagradzania handlowców jest wyzwaniem dla każdej organizacji, ponieważ...

SS_27_54.jpg

W jaki sposób zbudować rachunek kosztów call center? Według jakich kluczy dokonać podziału kosztów pośrednich...

Temat numeru

Dream Team

SS_27_22.jpg

8 zachowań menedżera sprzedaży, które demotywują zespół

Analizując badania prowadzone wśród sprzedawców, można jasno określić, że najwyższą wartość dla zespołów sprzedażowych mają ci menedżerowie, którzy potrafią skłonić do myślenia oraz wykazują się innowacyjnością w ustalaniu procesów sprzedażowych i rozwoju karier zawodowych poszczególnych członków zespołu. A jakie zachowania menedżera demotywująco wpływają na zespół?

Strategie

Relacje z klientem

SS_27_46.jpg

Frontem do klienta

Kiedy handlowiec zabiega o pozyskanie klientów, ci są zawsze stawiani na piedestale, traktowani indywidualnie i po partnersku – do czasu złożenia reklamacji. Wtedy stają się roszczeniowymi kombinatorami, którzy na pewno chcą coś ugrać. Obsługa reklamacji staje się walką o to, kto ma rację. Jednak, czy tego chcemy, czy nie, to właśnie sposób załatwienia reklamacji stanowi dla klienta dowód na to, jak jest ostatecznie postrzegany przez firmę.

Toolbox

SS_27_60.jpg

Innowacyjny model sprzedaży i obsługi klienta

Większość firm, które odniosły sukces na rynku, posiada zestandaryzowany proces sprzedaży. Tradycyjny model obsługi klienta skupia się na realizacji sekwencji kroków, dając doradcom handlowym jasne instrukcje, dzięki którym organizacja w szybki i bezpieczny sposób zapewnia sobie oczekiwany poziom jakości. Standardy te zapewne mogłyby być użyteczne przez wiele lat, gdyby nawyki zakupowe klientów były wciąż takie same.

Szkolenie, Doskonalenie, Rozwój

Paragrafy

SS_27_72.jpg

Zasady rękojmi w sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 27/2016

25 grudnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy. Całą regulację dotyczącą obowiązków sprzedającego zarówno wobec konsumentów, jak i w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami wprowadzono wówczas do Kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że zasady tej odpowiedzialności w obu przypadkach są takie same.

Q&A

SS_27_76.jpg

Zastój na półkach

Pytanie: Pracujemy z dużymi sieciami sklepów – zarówno specjalistycznych, jak i hipermarketami – dostarczając do nich mały sprzęt AGD. Część moich przedstawicieli handlowych spotyka się z problemem zastoju naszych produktów na półkach. Ich zdaniem, to efekt tego, że nasze produkty mają mniej atrakcyjne ceny. Jednak z moich obserwacji wynika, że lepiej sprzedają się produkty konkurencji, które wcale nie mają niższych cen. Interweniujemy w sklepach, ale spotykamy się z obojętnością. Zauważyliśmy, że faworyzują tych dostawców, którzy dają popularniejsze produkty i

Ludzie sprzedaży

Wydarzenia i trendy

Archiwum