SS_29_76.jpg

Obecnie nawet małe firmy mogą korzystać z narzędzi automatyzujących procesy sprzedażowe, które dawniej...

SS_29_62.jpg

Rok 2015 był pod względem koniunktury gospodarczej bardzo udany. PKB wzrósło 3,6 procent,czyli najwięcej...

SS_29_33.jpg

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją...

SS_29_08.jpg

Sprzedaż zmienia się na naszych oczach, ponieważ zmieniają się klienci i sposób, w jaki kupują. Nie ma...

Temat numeru

SS_29_08.jpg

Portret współczesnego klienta

Sprzedaż zmienia się na naszych oczach, ponieważ zmieniają się klienci i sposób, w jaki kupują. Nie ma nic bardziej frustrującego dla handlowca niż sytuacja, w której nie potrafi on przekonać do zakupu pomimo dobrej oferty. Nie ma nic bardziej frustrującego dla klienta niż sprzedawca, który w ogóle nie rozumie jego potrzeb. A tak się dzieje, gdy handlowcy rozmijają się z klientami.

Dream Team

SS_29_24.jpg

Gramy do tej samej bramki

Jakub Sadowski   Szef Sprzedaży 29/2016

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w zespołach handlowych jest brak współpracy pomiędzy poszczególnymi jego członkami, z których każdy dba wyłącznie o własne interesy. Tymczasem dobra atmosfera, poczucie, że wszyscy dążą do tego samego celu i wzajemna pomoc mogą znacząco podnieść efektywność.

SS_29_28.jpg

System monitorowania pracy handlowców

Mogłoby się wydawać, że w dobie rozwiniętych narzędzi komunikacji, kiedy dostęp do dowolnych zasobów wiedzy każdy może mieć nawet w telefonie, monitorowanie pracy handlowca jest rzeczą prostą i oczywistą. Praktyka pokazuje jednak, że nie do końca tak jest. Systemy raportowania wykorzystywane w działach sprzedaży dostarczają olbrzymich ilości danych, których często nikt nie analizuje, a szefowie sprzedaży nie mają czasu, żeby obserwować swoich handlowców podczas pracy.

SS_29_33.jpg

Pomiar efektywności procesów sprzedażowych

Tomasz Dyba   Szef Sprzedaży 29/2016

Jak sprzedawać bardziej efektywnie i skutecznie? W jaki sposób mierzyć produktywność sprzedaży? Czy istnieją wskaźniki, które to opisują? Jakie powinny być ich wartości? Jest bardzo wiele płaszczyzn, na których prowadzi się rozważania nad produktywnością sprzedaży. W niniejszym artykule przedstawię kilka rzadko stosowanych, ale istotnych analiz.

Strategie

SS_29_38.jpg

10 złotych zasad komunikowania się w social media

Beata Butwicka   Szef Sprzedaży 29/2016

Każdy, kto oglądał amerykańskie kino akcji, dobrze zna wezwanie: „Jesteś aresztowany. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie w sądzie”. Parafrazując to zawołanie, można powiedzieć: „Uwaga! Jesteś obecny w Internecie, miejscu, gdzie bez limitu odbywa się tworzenie i wymiana informacji. Wszystko, co od tej chwili opublikujesz, może być użyte przeciwko tobie lub twojej firmie”.

Relacje z klientem

SS_29_52.jpg

5 największych błędów popełnianych przez e-sprzedawców

Jacek Kinecki   Szef Sprzedaży 29/2016

W opracowaniu „Barometr e-commerce 2016” eksperci Sociomantic Labs prognozują, że rynek e-commerce w Polsce w 2016 r. wzrośnie o 15% i osiągnie wartość 35,8 mld zł, a w 2020 r. przekroczy poziom 63 mld zł, z kolei liczba sklepów internetowych w naszym kraju wzrośnie w tym roku o 7% i przekroczy poziom 23,5 tys., a w 2020 r. ponad 30 tys. Dlaczego więc tak wiele sklepów internetowych w Polsce upada?

Szkolenie, Doskonalenie, Rozwój

SS_29_72.jpg

Modelowanie zachowań w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi

W wielu przypadkach brak oczekiwanych wyników jest spowodowany realizowaniem przez organizację strategii sprzedażowych oderwanych od realiów rynkowych. W praktyce menedżera zarządzającego zespołem sprzedażowym niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni zmodyfikować zalecane metody działania w firmie, aby osiągnąć postawione przed zespołem cele. Dlaczego?

Paragrafy

Niezamówione informacje handlowe, czyli co nam wolno, a czego nie

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 29/2016

Znaczna część obecnie rozsyłanej poczty elektronicznej to wiadomości niezamówione przez odbiorcę, kwalifikowane jako spam. Część to tzw. zapytania mailowe o możliwość przesłania oferty. W świetle obowiązujących przepisów stosowanie tego typu praktyk budzi spore wątpliwości i może wiązać się z konsekwencjami na gruncie prawa cywilnego oraz karnego.

SS_29_87.jpg

Zasady rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 29/2016

25 grudnia 2014 r. znowelizowano przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy i całą regulację odnoszącą się do rękojmi ponownie umieszczono w Kodeksie cywilnym. W 27. numerze „Szefa Sprzedaży” pisaliśmy o zasadach rękojmi w sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, w bieżącym omawiamy zasady rękojmi w sprzedaży konsumenckiej.

Q&A

Raport szefa

SS_29_62.jpg

Polskie Badanie Sprzedaży 2016 - Jak usprawnić działania sprzedażowe?

Rok 2015 był pod względem koniunktury gospodarczej bardzo udany. PKB wzrósło 3,6 procent,czyli najwięcej od 2011 r. zarówno dzięki wzrostowi popytu krajowego, jak i eksportu. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację makroekonomiczną, 2015 r. powinien być rokiem sprzedażowych sukcesów. Z tego punktu widzenia wyniki przeprowadzonego niedawno Polskiego Badania Sprzedaży są przeciętne. Tylko 15% firm zrealizowało wszystkie cele sprzedażowe, a 21% osiągnęło mniejszość lub nie zrealizowało żadnego z zakładanych celów.

Ludzie sprzedaży

Wydarzenia i trendy

Komunikacja mobilna w biznesie

Andrzej Ogonowski   Szef Sprzedaży 29/2016 Tekst otwarty

Aż 41% przedsiębiorstw e-commerce oraz 51% firm z obszaru handlu tradycyjnego zadeklarowało, że ich wydatki na komunikację mobilną w 2015 r. wzrosły (w porównaniu do 2014 r.) – wynika z raportu przeprowadzonego przez Ipsos Polska dla SMSAPI.pl. Średni wzrost wydatków w handlu internetowym wyniósł 69%, a w tradycyjnym – 33%.

Archiwum