Autor

Grzegorz Spólnik

Pasjonat i promotor efektywnego wynagradzania, autor licznych publikacji, w tym pierwszej polskiej książki poświęconej wynagradzaniu pracowników sprzedaży; pracownik i partner firm doradczych, realizator projektów z zakresu optymalizacji systemów wynagradzania.

Artykuły

Archiwum