Autor

Jakub Antkowiak

Absolwent prawa i podyplomowych studiów z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adwokat, wspólnik zarządzający w poznańskiej kancelarii adwokatów i radców prawnych Antkowiak Gębiak i Wspólnicy. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego i sprawuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przed Sądem Upadłościowym w Poznaniu. Jest wykładowcą i trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu różnych dziedzin prawa. Stały współpracownik redakcji czasopism branżowych.

Artykuły

Archiwum