Autor

Tomasz Kalko

Trener, coach, mówca motywacyjny i menedżer z dwudziestoletnim stażem. Wykładowca Szkoły Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Dyrektor ds. rozwoju, dyrektor regionalny i trener wewnętrzny w irmie Blachy Pruszyński.Koordynuje pracę przedstawicieli handlowych.

Artykuły

Polecamy

Archiwum