Dobre praktyki

SS_34_57.jpg

Analizy i wskaźniki w sprzedaży

Anna Sperska   Szef Sprzedaży 34/2017

Jak skutecznie przygotować system analiz i pomiaru wskaźników w obszarze sprzedaży? Co należy monitorować? Co zrobić, żeby wykonywane analizy nie były sztuką dla sztuki, ale rzeczywistym wsparciem w podejmowaniu decyzji zarządczych? W artykule podpowiadamy, jak sprawić, aby wskaźniki nie tylko pomagały w realizacji celów strategicznych firmy, ale były też źródłem wsparcia dla menedżerów i pracowników.

SS_34_62.jpg

Misja hotel: zwiększyć obroty o 17%

Jest potencjał, ale wyników brak – to problem niejednej firmy i niejednego działu handlowego. Z czego to wynika? Prezentujemy case study hotelu, w którym niechęć handlowców do korzystania z systemu CRM oraz niewłaściwa komunikacja z pracownikami innych działów odbiły się negatywnie na obsłudze klientów i efektywności sprzedażowej.

INFO_01_12.jpg

Kokpit dyrektora handlowego

Bartosz Nowakowski   Szef Sprzedaży 33/2017 Tylko on-line

Każdy dyrektor handlowy opiera swoje decyzje na danych i wie, jak ważna jest możliwość sprawnego i szybkiego ich przetwarzania. Przydatne jest narzędzie, w którym znajdują się wszystkie potrzebne informacje, przedstawione w sposób kompletny i przejrzysty. Takim właśnie narzędziem jest Kokpit Dyrektora Handlowego. Alternatywne nazwy kokpitu to dashboard lub onepager

SS_33_76.jpg

System wynagradzania oparty na celach

Wynagrodzenie handlowców w dużym stopniu uzależnione jest od realizacji założonego planu sprzedażowego. Sprzedawcy, oprócz realizacji celów indywidualnych, powinni realizować również cele całościowe oraz strategiczne firmy. W artykule przedstawiamy propozycję systemu premiowego opierającego się na wskaźnikach indywidualnych oraz grupowych, powiązanych z celami strategicznymi całej firmy.

SS_33_74.jpg

Jak analizować dane i statystyki pracy Contact Center - kluczowe wskaźniki

Grzegorz Grabski   Szef Sprzedaży 33/2017 Artykuł Spons. Tekst otwarty

Rozwojowi konceptów zdalnej obsługi klienta, w tym contact center, od zawsze towarzyszy próba opisania ich liczbami. KPI (ang. Key Performance Indicators) są narzędziem służącym rozwojowi sprawności organizacyjnej, jakości oraz osiąganiu lepszych wyników. Aby spośród przynajmniej kilkudziesięciu dostępnych parametrów wybrać te najbardziej dla nas użyteczne, musimy określić nadrzędny cel, do którego chcemy dążyć, a następnie podporządkować mu hierarchię celów pośrednich.

bank-account-xs.jpg

Kalkulacja ceny sprzedaży

Wojciech Próchnicki   Szef Sprzedaży 33/2017 Tylko on-line

Celem materiału jest przybliżenie sposobów i formuł kalkulacji cen sprzedaży oraz badanie analizy wrażliwości popytu wywołanej zmianą ceny. W materiale zostaną przedstawione trzy metody kalkulacji ceny sprzedaży metodą kosztową: koszt plus narzut zysku, koszt plus zysk od kapitału oraz koszt plus marża.

Polecamy

Archiwum