Paragrafy

SS_31_87.jpg

Zanim kupisz bazę danych

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 31/2017

Kluczowym zagadnieniem w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest stałe pozyskiwanie nowych klientów. Jednym z najpopularniejszych sposobów na promocję jest rozsyłanie wiadomości za pomocą SMS-ów czy e-maili. Do tego jednak każdy przedsiębiorca potrzebuje odpowiednio sprofilowanej bazy danych kontaktowych. Jej zakup od innego podmiotu wiąże się z pewnym ryzykiem.

Niezamówione informacje handlowe, czyli co nam wolno, a czego nie

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 29/2016

Znaczna część obecnie rozsyłanej poczty elektronicznej to wiadomości niezamówione przez odbiorcę, kwalifikowane jako spam. Część to tzw. zapytania mailowe o możliwość przesłania oferty. W świetle obowiązujących przepisów stosowanie tego typu praktyk budzi spore wątpliwości i może wiązać się z konsekwencjami na gruncie prawa cywilnego oraz karnego.

SS_29_87.jpg

Zasady rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 29/2016

25 grudnia 2014 r. znowelizowano przepisy dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy i całą regulację odnoszącą się do rękojmi ponownie umieszczono w Kodeksie cywilnym. W 27. numerze „Szefa Sprzedaży” pisaliśmy o zasadach rękojmi w sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, w bieżącym omawiamy zasady rękojmi w sprzedaży konsumenckiej.

SS_28_74.jpg

Zmiany w umowach na czas określony

Dnia 22 lutego 2016 r. ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1220) weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników na podstawie terminowych umów o pracę. Przyjęte zmiany zmierzają przede wszystkim do ograniczenia nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

SS_27_72.jpg

Zasady rękojmi w sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami

Jakub Antkowiak   Szef Sprzedaży 27/2016

25 grudnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy. Całą regulację dotyczącą obowiązków sprzedającego zarówno wobec konsumentów, jak i w przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami wprowadzono wówczas do Kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że zasady tej odpowiedzialności w obu przypadkach są takie same.

Polecamy

Archiwum