Autorzy

Andrzej Sieradzki

Absolwent Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie z zakresu zarządzania projektami oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (certyfikat KEPNER-TREGOE®); brał udział w wielu projektach poświęconych rozwojowi i ocenie kompetencji pracowniczych, obsłudze klienta, zarządzaniu zmianą oraz integracji i budowie zespołu.

Artykuły

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama