Autor

Bartłomiej Bańkowski

Kierownik Działu Analizy Danych w firmie PMR, posiada duże doświadczenie w dziedzinie budowy procesu analitycznego – począwszy od prawidłowej identyfikacji problemu, przez dobór odpowiednich narzędzi, pozyskanie i przygotowanie danych, aż po wykonanie analizy oraz prezentację wyników.

Artykuły

Archiwum