Autorzy

Pracował w administracji rządowej, samorządowej i w sektorze prywatnym; w administracji publicznej prowadził wiele zespołów kontrolnych, w sektorze prywatnym – audytor wiodący bezpieczeństwa; autor uniwersalnej Metodyki Audytu; opracował i wdrożył wiele systemów zarządzania bezpieczeństwem; od 2010 r. prezes zarządu Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji.

Artykuły

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama