Autorzy

Marcin Grela

Konsultant w firmie 4 Results, gdzie odpowiada za usługę Sales Angels polegającą na rekrutacji pracowników działu handlowego. Organizuje także cykliczne spotkania Społeczności Handlowców Sales Angels. Specjalizuje się w obszarze sprzedaży i budowaniu skutecznych zespołów handlowych, a także w wystąpieniach publicznych i tematyce przywództwa.

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama