Autor

Michał Drożdż

Prezes zarządu GIS Support Sp. z o.o., ekspert w zakresie systemów informacji przestrzennej. Wdraża autorskie rozwiązanie DIVI, które daje użytkownikom możliwość tworzenia online repozytorium danych GIS i intuicyjnych analiz z użyciem map i danych (własnych i ogólnodostępnych).

Artykuły

Archiwum