Autor

Mirosław Czarko Wasiutycz

Coach i konsultant, trener systemowy. Fascynuje go postrzeganie organizacji jako dynamicznych, wzajemnie oddziałujących na siebie podsystemów. www.czarko-consulting.pl.

Artykuły

Archiwum