Autor

Urszula Lisiecka

Zrzeszona w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Konsultantów Zamówień Publicznych w Warszawie, certyfikowany specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, autorka wielu publikacji dotyczących zamówień publicznych, pełnomocnik przed KIO oraz RIO w sprawach o naruszenia ustawy Pzp i dyscypliny finansów publicznych.

Artykuły

Archiwum