Dobre praktyki

CiRZ_208_24.jpg

Zarządzanie procesowe w sprzedaży jako narzędzie optymalizacji płynności finansowej

Patrycja Ptaszek-Strączyńska   Szef Sprzedaży 41/2018 Tylko on-line

Jakie czynności należą do procesu sprzedaży? Czy sprzedaż kończy się na zleceniu fakturowania, a może na zaksięgowaniu płatności? Jak skutecznie usprawnić proces sprzedaży, żeby w efekcie poprawić ściągalność należności? Odpowiedzi na te pytania wynikają wprost z empirycznego podejścia do zarządzania horyzontalnego i wiążą się z integracją pracy wielu zespołów, monitoringiem przebiegu tego konkretnego procesu oraz dostępem do aktualnych informacji.

Archiwum