Koszty standardowe stanowią element rachunku kosztów postulowanych, które określają, jakie wartości powinny mieć koszty rzeczywiste przy zachowaniu określonych warunków. Podstawową cechą rachunku kosztów postulowanych jest określenie dla przyszłego okresu wartości kosztów, które mają być w tym czasie zrealizowane.

Celem analizy jest badanie odchyleń kosztów rzeczywistych od określonych na początku kosztów standardowych. Takie podejście umożliwia określenie oczekiwanych kosztów, które wystąpiłyby przy znanych warunkach, i skupia uwagę na przyczynach powstawania odchyleń. Metodologia ta doskonale wpisuje się w wymogi planowania finansowego i budżetowania.

Rachunek kosztów standardowych może być skutecznie stosowany wówczas, gdy w przedsiębiorstwie istnieją sprawdzone procedury kontroli ponoszonych kosztów (rachunek kosztów), a procesy gospodarcze warunkowane są w większości przez czynniki wewnętrzne, możliwe do określenia na etapie kalkulacji kosztów oczekiwanych.

Do głównych celów stosowania rachunku kosztów standardowych zalicza się:

 • wykorzystanie w procesie budżetowania,
 • identyfikację pozycji kosztowych niezgodnych ze standardami,
 • informację o przewidywanych kosztach przyszłych, użyteczną w procesie decyzyjnym,
 • funkcję motywacyjną poprzez określenie celu kosztowego,
 • wykorzystanie w wycenie rentowności produktów i klientów.

Rachunek kosztów standardowych może być szczególnie użyteczny w zarządzaniu efektywnością sprzedaży. Dzięki temu możliwe jest uświadomienie handlowcowi elementu kosztowego, który zwykle pomija się w analizie wyników sprzedaży. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny – czas oczekiwania na informację zwrotną odnośnie do faktycznych kosztów kontraktu lub klienta jest zbyt długi. Rozwiązaniem może być wykorzystanie rachunku kosztów standardowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Siedem podcastów, których szef sprzedaży powinien posłuchać

SS_47_74.jpg
 • Czym są podcasty?
 • Dlaczego warto słuchać ich na przykład zamiast zwykłego radia w samochodzie?
 • Gdzie szukać ciekawych podcastów i w jaki sposób można je odsłuchiwać?
Czytaj więcej

Kultura organizacyjna przewagą konkurencyjną przyszłości

SS_47_50.jpg
 • Jaki wpływ na wyniki firmy, w tym na sprzedaż, ma kultura organizacyjna?
 • Jakie mogą być skutki złej kultury organizacyjnej?
 • Jak wykorzystać kulturę organizacyjną firmy do budowania unikatowej przewagi konkurencyjnej?
Czytaj więcej

Jak sprzedawać złożone produkty przez sieć niezależnych partnerów?

SS_47_44.jpg
 • Jaki wpływ na wielkość sprzedaży produktu/usługi może mieć sprzedawca obsługujący klienta?
 • Jak działa model sprzedaży przez niezależnych dilerów i gdzie czyhają pułapki?
 • Co zrobić, aby dostawca produktu wykorzystał cały potencjał rynku?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama