Koszty standardowe stanowią element rachunku kosztów postulowanych, które określają, jakie wartości powinny mieć koszty rzeczywiste przy zachowaniu określonych warunków. Podstawową cechą rachunku kosztów postulowanych jest określenie dla przyszłego okresu wartości kosztów, które mają być w tym czasie zrealizowane.

Celem analizy jest badanie odchyleń kosztów rzeczywistych od określonych na początku kosztów standardowych. Takie podejście umożliwia określenie oczekiwanych kosztów, które wystąpiłyby przy znanych warunkach, i skupia uwagę na przyczynach powstawania odchyleń. Metodologia ta doskonale wpisuje się w wymogi planowania finansowego i budżetowania.

Rachunek kosztów standardowych może być skutecznie stosowany wówczas, gdy w przedsiębiorstwie istnieją sprawdzone procedury kontroli ponoszonych kosztów (rachunek kosztów), a procesy gospodarcze warunkowane są w większości przez czynniki wewnętrzne, możliwe do określenia na etapie kalkulacji kosztów oczekiwanych.

Do głównych celów stosowania rachunku kosztów standardowych zalicza się:

 • wykorzystanie w procesie budżetowania,
 • identyfikację pozycji kosztowych niezgodnych ze standardami,
 • informację o przewidywanych kosztach przyszłych, użyteczną w procesie decyzyjnym,
 • funkcję motywacyjną poprzez określenie celu kosztowego,
 • wykorzystanie w wycenie rentowności produktów i klientów.

Rachunek kosztów standardowych może być szczególnie użyteczny w zarządzaniu efektywnością sprzedaży. Dzięki temu możliwe jest uświadomienie handlowcowi elementu kosztowego, który zwykle pomija się w analizie wyników sprzedaży. Powód takiego stanu rzeczy jest prozaiczny – czas oczekiwania na informację zwrotną odnośnie do faktycznych kosztów kontraktu lub klienta jest zbyt długi. Rozwiązaniem może być wykorzystanie rachunku kosztów standardowych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Biznes społecznie odpowiedzialny ‑ przykłady dobrych praktyk

SS_50_50.jpg
 • Czy działania CSR-owe muszą być skierowane na zewnątrz firmy?
 • W jakie działania warto zainwestować, by zadbać o pozytywny wizerunek firmy?
Czytaj więcej

Skuteczne zarządzanie wydajnością pracowników

SS_50_46.jpg
 • Jakie czynniki negatywnie wpływają na wydajność pracowników?
 • Z jakich etapów składa się cykl życia pracownika według Kena Blancharda?
 • Czym są rytmy zarządcze i dlaczego są istotne w zarządzaniu sprzedażą?
Czytaj więcej
Tylko on-line nr 50/2020

Analiza trendu i sezonowości sprzedaży przy użyciu MS Excel

Z artykułu dowiesz się m.in.:

 • Do czego służy analiza trendu?
 • Jak zdefiniować prognozę na konkretną liczbę okresów w przód lub w tył?
 • Jak sprawdzić sezonowość konkretnego parametru?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama