Wyznaczanie rabatów dla zleceń sprzedażowych – narzędzie „szukaj wyniku”

SS_37_48.jpg
  • Jak zbudować narzędzie do wyliczania procenta rabatu zamówienia przy zachowaniu procenta marży całego zamówienia na odpowiednim poziomie?
  • W jaki sposób narzędzie to będzie użyteczne w procesie negocjacji z klientem?

Na dzisiejszym, jakże wymagającym rynku sprzedażowym jedną z najważniejszych „kart przetargowych” jest rabat udzielany klientowi przy zakupie czy to usługi, czy towaru. Oprócz działania typowo ekonomicznego dla kupującego ma on również aspekt psychologiczny. Klient czuje się wyróżniony i doceniony zarówno przez sprzedawcę, jak i markę, którą on reprezentuje. W materiale zostanie przedstawiony sposób budowy narzędzia do wyliczania procenta rabatu zamówienia przy zachowaniu procenta marży całego zamówienia na odpowiednim poziomie.

Narzędzie to będzie służyło w procesie negocjacji z klientem procenta ewentualnego rabatu. Pozwoli pracownikowi działu sprzedaży w szybki sposób wyliczyć maksymalny procent upustu, który może zaoferować potencjalnemu klientowi, tak aby całe zamówienie zachowało marżę na określonym minimalnym poziomie. Na przykład dla danego zamówienia maksymalny procent obniżki będzie taki, przy którym marża całego zamówienia wyniesie 18%. Gotowy model przedstawia rysunek 1.

W zestawieniu zamówienia przewidzianym na 10 różnych produktów użytkownik podaje produkt, cenę, koszt jednostkowy produktu (wytworzenia plus pozostałe koszty), ilość. W kolejnych kolumnach wyliczana jest wartość każdej pozycji jako iloczyn ilości i ceny, koszt całkowity jako iloczyn ilości i kosztu, marża [zł] jako różnica wartości i kosztu całkowitego oraz marża [%] jako iloraz marży [zł] przez wartość.

Pod tabelą zamówienia wyliczone są najważniejsze wartości (ich formuły przedstawia rysunek 2):

  1. wartość zamówienia – jako suma wszystkich wartości z tabeli;
  2. koszt zamówienia – jako suma wszystkich kosztów całkowitych z zestawienia;
  3. marża zamówienia – jako różnica wartości zamówienia i kosztu zamówienia;
  4. % marża zamówienia – jako iloraz marży zamówienia przez wartość zamówienia z zastosowaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD;
  5. w polu % rabatu wpisywany będzie odpowiedni % rabatu na wartość całego zamówienia;
  6. wartość zamówienia po rabacie, które jest obliczane jako wartość zamówienia pomniejszona o % rabatu;
  7. marża zamówienia po rabacie wyliczana jest jako różnica wartości zamówienia po rabacie i kosztu zamówienia;
  8. % marża zamówienia po rabacie wyliczana jest jako iloraz marży zamówienia po rabacie i wartości zamówienia po rabacie.

Szukaj wyniku

Przy założeniu, że warunki będą jak na rysunku 3, marża na całym zamówieniu wynosi 23,4%. Jaki procent rabatu należy wpisać w komórkę % rabatu, tak aby procentowo marża całego modelu była na satysfakcjonującym nas poziomie (18%)? Oczywiście można wpisywać kolejne procentowe wartości i w ten sposób znaleźć nas interesującą, ale co w przypadku, kiedy takich zestawień do wyznaczenia obniżki mamy więcej? Czy mamy spędzić cały dzień na odgadywaniu maksymalnego procentu rabatu, który możemy udzielić klientowi?

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum