• Jakie konsekwencje dla organizacji niesie nieefektywna komunikacja?
 • Jak niewłaściwa komunikacja może zakłócić realizację zadań przez podwładnych?
 • Jakie są sposoby skutecznej komunikacji z zespołem w trudnych sytuacjach?
Jak skutecznie komunikować się z pracownikami w trudnych sytuacjach?

Komunikacja, rozumiana jako wymiana informacji między jej uczestnikami w organizacji, jest powiązana z podstawowymi funkcjami zarządzania, czyli: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą. Menedżerowie i pracownicy realizują swoje zadania właśnie poprzez proces komunikacji. Jego efektywność z kolei wpływa nie tylko na skuteczność ich pracy, ale również na kulturę organizacyjną, zadowolenie i motywację pracowników. Powyższe elementy są natomiast podłożem do zorganizowanego działania firmy w sytuacjach kryzysowych.

W każdej organizacji informacje przekazywane są w różnych kierunkach i obszarach. W każdym przedsiębiorstwie komunikacja ma dwa podstawowe wymiary – pionowy i poziomy. Komunikacja pionowa może odbywać się zarówno z góry na dół, jak i odwrotnie. W pierwszym przypadku nadawcą jest przełożony, np. kierownik działu, a odbiorcami podlegający mu pracownicy. Do głównych obszarów, które komunikuje zwierzchnik swoim podwładnym, należą:

 • misja, cele, zasady funkcjonowania organizacji,
 • przekazywanie poleceń,
 • ocena i informacja zwrotna do pracownika.

Również podwładni informują szefa o postępach w zakresie realizowanych zadań, pytają o wytyczne lub dodatkowe dane. Wtedy komunikacja pionowa odbywa się w kierunku od dołu do góry.

Jak już zostało wspomniane wcześniej, przekazywanie informacji może mieć również miejsce w formie poziomej. Przykładem może być wymiana informacji między współpracownikami w zakresie prowadzonych projektów oraz opinii na temat atmosfery bądź samej firmy.


5 GŁÓWNYCH FUNKCJI KOMUNIKACJI W ORGANIZACJI

[1] informacyjna – odgrywająca rolę drogowskazu dla pracowników, dająca poczucie bezpieczeństwa,

[2] edukacyjna – wspierająca wiedzę oraz rozwijająca kompetencje,

[3] motywująca – budująca zaufanie, zaangażowanie oraz zadowolenie pracownika,

[4] integrująca – dająca poczucie społeczności oraz wspólnego celu,

[5] wizerunkowa – dotycząca postrzegania firmy zarówno na zewnątrz (np. przez klientów), jak i wewnątrz przez pracowników.


Gdy komunikacja nie działa...

Dysfunkcje w komunikacji najczęściej objawiają się w formie braku realizacji zadań i niskiej jakości dostarczanej pracy, braku zaangażowania pracowników oraz ich zwiększonej rotacji. Nietrudno sobie wyobrazić, że pracownik, który nie zna swoich celów oraz nie otrzymał od szefa jasnych wytycznych do realizacji powierzonego zadania, może nie być w stanie go dobrze zrealizować, nawet jeśli się stara i ciężko pracuje.

Idąc dalej, jeśli przełożony nie rozmawia z podwładnym o sposobie i jakości wykonywanej przez niego pracy, nie jest w stanie jej skorygować, co może prowadzić do obustronnej frustracji. Ponadto brak rozmów może tworzyć rozbieżność między oczekiwaniami i rzeczywistością – zarówno po stronie szefa, jak i pracownika. Brak otwartej komunikacji często w konsekwencji powoduje spadek jakości pracy podwładnego i może przełożyć się na wzrost rotacji – zdemotywowany pracownik bowiem albo sam odejdzie, albo szef – na skutek niezrozumienia prawdziwych powodów, dla których zadania nie są wykonane w oczekiwany sposób – uzna, że nie nadaje się on do wykonywania powierzonych mu obowiązków.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli proces otwartej komunikacji w organizacji – przekazywania wytycznych przez szefa, możliwości zadania pytań przez podwładnego i bieżącej informacji zwrotnej w obie strony – jest ustawiony prawidłowo, takich sytuacji jak opisane powyżej w wielu przypadkach można uniknąć. Dlatego warto kształtować w organizacji kulturę feedbacku i otwartej komunikacji.

Pozostałe 60% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz też zobaczyć ten artykuł i wiele innych w naszym portalu Sprzedaz 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Ulubione Drukuj

Zobacz również

7 filmów, które przełożą się na sprzedaż i liczbę finalizowanych transakcji

7 filmów, które przełożą się na sprzedaż i liczbę finalizowanych transakcji
 • Jak tworzyć treści wideo odpowiadające na potrzeby odbiorców?
 • Dlaczego w dziale sprzedaży nie powinno się uciekać od prezentacji treści w formie filmów wideo?
 • Czy firma powinna przygotowywać takie treści samodzielnie, czy lepiej powierzyć to zadanie profesjonalistom?
Czytaj więcej

Błazen, król czy rycerz?

Błazen, król czy rycerz?
 • Czy podejmując decyzję, działamy w pełni świadomie?
 • Jak myślenie symboliczne wpływa na komunikację w firmie?
 • W jaki sposób wykorzystać metafory, by uniknąć autosabotaży i zwiększyć zawodową skuteczność?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama