• Czy konflikt zawsze jest zły?
  • Jakie postawy można wyróżnić w konflikcie?
  • Jak w 4 krokach zażegnać nawet najtrudniejszy konflikt?

Kiedy czyta się taki tytuł od razu w głowie pojawiają się negatywne myśli. Jest trudno, to duży problem, będzie nieprzyjemnie i najlepiej jakby nigdy go nie było. Czy jednak na pewno? Czy konflikt naprawdę zawsze jest zły?

Zanim przejdę do dalszych rozważań, chcę uświadomić państwu, że to nie sam konflikt jest źródłem nieporozumień i walki między ludźmi, tylko sposób, w jaki go rozstrzygamy. Mogę podać przynajmniej kilka powodów sprawiających, że konflikty mają pozytywne skutki. Jednym z nich jest innowacyjność i rozwój. Konflikt zawsze był elementem pobudzającym do poszukiwania nowych rozwiązań i sposobów wyjścia z sytuacji, a jednocześnie jest elementem powodującym wzrost energii i motywacji. Bez tych czynników świat stałby w miejscu. Kolejnym aspektem są stosunki międzyludzkie. W obliczu konfliktu poznajemy bowiem siebie nawzajem, swoje motywacje, wartości, jakimi się kierujemy, poglądy i uczucia. Mając taką wiedzę, możemy lepiej układać relacje z daną osobą. Zakończenie nieporozumienia powoduje zaś wzrost zaufania, co przyczynia się do lepszej współpracy w przyszłości.

Style reagowania na konflikt

Kłótnie są naturalnym elementem relacji międzyludzkich, jednak to, co jest naprawdę istotne, to umiejętność zarządzania nimi zarówno przez menedżerów, jak i strony nieporozumienia. Badania na ten temat są prowadzone od dawna. Już w 1974 r. Kenneth Thomas i Ralph Kilmann opisali pięć podstawowych stylów reakcji ludzi na konflikt. Stworzony przez nich model o nazwie TKI do dziś jest wykorzystywany przez negocjatorów, mediatorów oraz przedstawicieli najróżniejszych nurtów coachingu. Test, który przygotowali do określania podstawowego modelu rozwiązywania konfliktów dla danego człowieka, został przeprowadzony już na ponad 8 mln uczestników. Przedstawione przez Thomasa i Kilmanna style różnią się stopniem współpracy oraz asertywności i prezentują się następująco:

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Wysokie oczekiwania wobec zespołu - motywacja czy wręcz przeciwnie?

SS_45_21.jpg
  • Jaki wpływ na wyniki zespołu mają oczekiwania przełożonych?
  • Dlaczego stawiając podwładnym wymagania, warto trzymać się rozsądnych granic?
Read more

Nie ogarnia... czy nie chce ogarniać?

SS_45_24.jpg
  • Czy niezorganizowany, niedotrzymujący ustalonych terminów handlowiec może być skuteczny?              
  • Jakie są najczęstsze powody niezorganizowania handlowców i które z nich powinny nas zaniepokoić?          
Read more

"To niesprawiedliwe!"

SS_45_30.jpg
  • Czy sprawiedliwe traktowanie pracowników jest możliwe?
  • Co pracownicy prawdopodobnie chcą powiedzieć, gdy mówią „to niesprawiedliwe”?
  • Czym są nieświadome uprzedzenia i jak się przed nimi ochronić?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama