W świecie, w którym ludzie pracują głównie po to, aby zyskać uznanie w oczach innych, profesjonalnie przekazywany feedback powinien być wizytówką każdego szefa sprzedaży i narzędziem wspierającym rozwój zespołu. Dobrze przekazana informacja zwrotna potrafi zmotywować pracownika bardziej niż perspektywa podwyżki i zachęcić do pracy nad sobą skuteczniej niż groźba zwolnienia.

Feedback jest narzędziem do nauki, nie do walki. Przekazywany prawidłowo sprawia, że pracujemy lepiej, dokładniej i wydajniej. Pełni także funkcje motywacyjne, podnosi zaangażowanie i pozwala wyrazić uznanie. Jeśli natomiast wykonywana praca nie spełnia oczekiwań, poprawnie przekazana informacja zwrotna umożliwia jednoznaczne określenie problemu i skierowanie pracownika na właściwe tory. Jest ona także podstawą dobrych relacji, gdyż ma służyć usprawnieniu przyszłych działań zarówno szefa, jak i podwładnego.

Efektywna komunikacja

Feedback polega na udzielaniu informacji na temat efektów czyjejś pracy w sposób bezpośredni i zrozumiały. Wielu menedżerów skupia się jednak wyłącznie na ocenie samego pracownika (np. „Jesteś inteligentny”), nie zaś na konkretnych efektach jego działania (np. „Twoja szybka reakcja uratowała negocjacje”).

W ten sposób może dojść do sytuacji, w której rozmowa staje się przeładowana emocjami, a maleje znaczenie merytorycznych argumentów. Bardzo dobrze odzwierciedla to język, jaki jest używany do tego celu. Oceny (np. „Jesteś dobrym/ złym sprzedawcą”) oraz generalizacje (np. „nigdy”, „zawsze”, „w kółko”, „ciągle” itp.) często prowadzą do nieporozumień, nawet jeśli przekazywana informacja zwrotna miała mieć wydźwięk pozytywny.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

Zarządzanie zespołem międzypokoleniowym

SS_44_26.jpg
  • Na czym polegają różnice pokoleniowe na obecnym rynku pracy?
  • Jak rozpoznać potrzeby i oczekiwania pracowników reprezentujących różne grupy wiekowe?
  • Jakie metody mogą ułatwić zarządzanie zespołem międzypokoleniowym?
Read more

Konflikt pomiędzy kluczowymi pracownikami

SS_44_20.jpg
  • Czy konflikt zawsze jest zły?
  • Jakie postawy można wyróżnić w konflikcie?
  • Jak w 4 krokach zażegnać nawet najtrudniejszy konflikt?
Read more

Rola menedżera w planowaniu rozwoju pracowników

SS_44_16.jpg
  • Jak właściwie wyznaczyć cele rozwojowe pracowników?
  • Na czym polega model kompetencji autorstwa Noela Burcha i do czego może się przydać szefowi sprzedaży?
  • W jakiej sytuacji wspólny udział w szkoleniu nowych i doświadczonych pracowników ma sens, a kiedy jest tylko stratą czasu?
  • Czym się kierować, wybierając z bogatej oferty szkoleń i konferencji najlepszą propozycję dla swoich handlowców?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama