• Dlaczego każdy dyrektor jest mieszanką różnych stylów zarządzania?
  • W jaki sposób style konstruktywne uzyskują przewagę nad stylami defensywnymi?
Szef niebieski z domieszką czerwonego

Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i zdrowi? Robert Waldinger – kierownik projektu badawczego Harvard Study of Adult Development, prowadzonego nieprzerwanie od 1938 r. na próbie 721 mężczyzn, może udzielić nam na to pytanie odpowiedzi1. Z jego badań wynika, że to dobre relacje utrzymują nas w szczęściu i zdrowiu. Wprost wynika z tego również jeden z najważniejszych czynników satysfakcji z pracy – udane relacje z bezpośrednim przełożonym. Czy nie jest to doskonała wskazówka, jakim być szefem w stosunku do swoich podwładnych?

W literaturze branżowej można spotkać wiele typologii stylów zarządzania. Ta najbardziej tradycyjna wyróżnia styl demokratyczny, czyli bardziej nastawiony na ludzi, i autokratyczny, czyli ukierunkowany na zadania. Innym szeroko znanym i często komentowanym podziałem stylów zarzadzania jest ten uwzględniający stopień dojrzałości podwładnego. W zależności od niego powinniśmy używać wobec pracownika stylu dyrektywnego, wspierającego, partycypującego lub zorientowanego na osiągnięcia. Czy szef powinien być jak ojciec, czy jak kumpel? Jeżeli ojciec, to ten surowy i sprawiedliwy, czy empatyczny i łagodny? Jeżeli kumpel, to ugodowy i zależny od podwładnych, czy bardziej konkretny i wymagający partner?

Koło stylów

Przekonała mnie typologia sposobów zarządzania oparta na kole stylów menedżerskich Human Synergistic. Koło jest podzielone na trzy grupy stylów: style konstruktywne, style agresywno-defensywne i style pasywno-defensywne. Według tej teorii każdy z nas jest mieszaniną wszystkich 12 stylów, przy czym niektóre są dominujące, a niektóre nie są w ogóle widoczne dla naszego zespołu.

Style pasywne/defensywne oznaczają samoobronne sposoby myślenia i zachowania, które zmierzają przede wszystkim do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa dzięki interakcjom z ludźmi. Menedżerowie z tego wycinka koła są bardzo ugodowi w stosunku do podwładnych, stając się nawet skrajnie od nich zależni. Starają się za wszelką cenę uniknąć konfliktów z członkami zespołu, budując swoje poczucie bezpieczeństwa na konwenansach oraz nadmiernym stosowaniu się do zasad i procedur.

Style agresywne/defensywne oznaczają samolansujące sposoby myślenia i zachowania, skoncentrowane wokół ochrony własnego statusu i pozycji. Potrzeba bezpieczeństwa jest w nich zaspokajana poprzez działanie zorientowane na zadania. Menedżerowie, u których przeważają te style kierowania, traktują swoich podwładnych z pozycji siły, są opozycyjni i nadmiernie krytyczni wobec pomysłów innych. Mają silną potrzebę rywalizowania, i to nie tylko z konkurencją, ale przede wszystkim z pracownikami i kolegami, a wszystkie zadania muszą być w ich opinii wykonane perfekcyjnie.

Style konstruktywne oznaczają sposoby myślenia i zachowania korzystne dla jednostki, podnoszące poziom jej zadowolenia, zwiększające umiejętności budowania pozytywnych relacji i skutecznej współpracy z ludźmi, a także przyspieszające nabywanie biegłości w realizacji zadań. Tacy szefowie mają silną potrzebę osiągnięć w połączeniu z rozwojem własnym i podwładnych. Ich usposobienie sprawia, że sprzedawcy czują się dobrze w ich towarzystwie.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak przestać narzekać i zacząć działać?

Jak przestać narzekać i zacząć działać?
  • Gdzie leży źródło narzekania?
  • Do czego może doprowadzić narzekanie i co nam odbiera?
  • Jak wyjść z błędnego schematu narzekania?
  • Co pomaga i wzmacnia przejście do codziennego działania?
Czytaj więcej

Jak odzyskać poczucie stabilizacji w niepewnych czasach?

Jak odzyskać poczucie stabilizacji w niepewnych czasach?
  • Jak przekształcić chwilowe trudności w doświadczenia wzmacniające zespół?
  • Jakie sposoby reagowania i działania sprawdzają się w świecie VUCA?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama