Authors

Współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmy badawczej Mobile Institute, specjalizującej się w śledzeniu trendów konsumenckich oraz „customer listening” – wielokanałowym (offline-online-mobile) monitoringu opinii i satysfakcji klientów w punktach sprzedaży i kanałach komunikacji marek. Długoletni dyrektor ds. marketingu i rozwoju w firmie pkt.pl (European
Directories). Certyfikowany marketer – posiadaczka dyplomu Professional Diplomain Marketing uczelni Chartered Institute of Marketing. Ekspert Izby Gospodarki Elektronicznej.

Articles

Go to

Partners

Advertisement