Authors

Mateusz Mrozowski

Trener sprzedaży wykorzystujący w swoich szkoleniach i warsztatach praktyczne doświadczenia realnego
kontaktu z klientem. Członek PTTB, autor książki Sprzedaż jest $exy albo nie ma jej wcale. Dwukrotny
reprezentant kraju na AME (siatkówka plażowa).

Articles

Go to

Partners

Advertisement