Authors

Rafał Piszczek

Prezes zarządu BioStat. Autor publikacji naukowo-badawczych i referatów z zakresu zastosowania data mining/metod ilościowych w analizach ekonomicznych, marketingowych oraz branży farmaceutycznej. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze wiedzy naukowej do celów biznesowych.

Articles

Toolbox

Go to

Partners

Advertisement