Authors

Szymon Cybal

Zorientowany na wynik, profesjonalny menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach sprzedażowo--marketingowych w firmach medycznych, finansowych, sprzedażowych i produkcyjnych.

W ramach własnej firmy pracuje z prezesami i członkami zarządu oraz w zespołach kierowniczych wyższego szczebla nad strategicznymi inicjatywami mającymi na celu rozwój sprzedaży i marketingu w przedsiębiorstwach.

Articles

Go to

Partners

Advertisement