• Czy działania CSR-owe muszą być skierowane na zewnątrz firmy?
  • W jakie działania warto zainwestować, by zadbać o pozytywny wizerunek firmy?

W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie nowoczesną organizację, która nie prowadzi żadnych działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR). Z jednej strony wymogi prawne często wręcz obligują firmy do prowadzenia takich działań, najczęściej dotyczących szeroko rozumianej ochrony środowiska. Z drugiej klienci oczekują, że przedsiębiorstwa w codziennej działalności będą uwzględniały różne interesy społeczne. Same firmy dostrzegają również, że tego typu akcje zapewniają bardzo dobry PR, co przekłada się na wzrost sprzedaży. Jakie zatem dobre praktyki CSR-owe możemy wdrożyć, aby dołączyć do grona zaangażowanych firm?

Pamiętajmy, że działanie CSR-owe niekoniecznie musi być skierowane na zewnątrz firmy. Często społeczna odpowiedzialność może dotyczyć pracowników danego przedsiębiorstwa. Bardzo popularne są różnego rodzaju programy opieki zdrowotnej i karty umożliwiające aktywność sportową, w które firma zaopatruje swoich pracowników. Działania tego typu są tak rozpowszechnione, że wydaje się, że stanowią już element tzw. higieny pracy. Ich obecność jest traktowana przez kandydatów wręcz jako obowiązkowy element stanowiska pracy i dopiero ich brak zwraca uwagę. Dlatego też, żeby wzmocnić efekt działania związanego z ochroną zdrowia pracowników, wiele firm wprowadza specjalne programy, takie jak rozszerzone badania okresowe czy dodatkowe szczepienia ochronne (np. w przypadku pracowników często wyjeżdżających w zagraniczne delegacje). Dodatkowo przedsiębiorstwa działające w branżach, w których istnieje podwyższone ryzyko związane z wypadkami przy pracy (np. transport, duże zakłady przemysłowe czy firmy, których pracownicy często poruszają się samochodami służbowymi), w ramach CSR-u wdrażają działania chroniące życie i zdrowie pracowników. Do takich akcji należą np. szkolenia z udzielania pierwszej pomocy czy dodatkowe wyposażenie ratownicze w pojazdach i zakładach pracy.

Działania edukacyjne

Zgodnie z tezą, że wiedza to potęga, firmy prowadzą liczne programy edukacyjne skierowane zarówno do wewnątrz (do pracowników), jak i na zewnątrz (do różnych grup społecznych). Najprostszymi działaniami związanymi z edukowaniem, np. własnych pracowników, jest finansowanie lekcji języków obcych, rozmaitych szkoleń – nie tylko stricte związanych z wykonywaną pracą – lub wręcz całych programów studiów podyplomowych. Projekty CSR-owe skierowane na zewnątrz mogą dotyczyć np. sponsorowania stypendiów dla sportowców czy uzdolnionej młodzieży z lokalnej społeczności zamieszkującej teren, na którym działa firma. Powszechną praktyką jest przekazywanie określonej kwoty ze sprzedaży każdego produktu na projekty edukacyjne, dzięki czemu za taki program CSR-owy w rzeczywistości płaci klient, a nie firma. Paleta działań związanych z edukacją jest szeroka, podobnie jak liczba organizacji, które można wspierać. Co więcej, programy dotyczące edukacji są mało kontrowersyjne i jednocześnie mają dużą akceptację społeczną.

Równość płci

Od kilku lat bardzo popularnym trendem są działania CSR-owe związane z likwidacją nierówności w traktowaniu płci w biznesie. Częste jest wspieranie prelekcji i wydarzeń promujących aktywizację zawodową wśród kobiet powracających na rynek pracy, np. po okresie opieki nad dziećmi. Warto wspomnieć, że wiele organizacji zajmuje się promowaniem równouprawnienia na rynku pracy, organizowane są też liczne konferencje i spotkania (również cykliczne) na ten temat, w które można się zaangażować w roli sponsora lub partnera. Przy tej okazji warto zwrócić uwagę, że społeczeństwo jest wyczulone w kwestii równouprawnienia, więc trzeba pamiętać, że jeśli chcemy zaangażować się z programem CSR-owym w tym obszarze, to warto najpierw prześledzić, czy nasza firma wewnętrznie promuje tego rodzaju aktywność. Gdyby się bowiem okazało, że angażujemy się w promocję równouprawnienia, a w naszym przedsiębiorstwie go nie ma, nie tylko odniesiemy porażkę na tym polu, ale również zafundujemy sobie negatywny rozgłos, co zapewne zostanie skrzętnie wykorzystane przez różne media.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

On-line only no. 51/2020

Let them talk, czyli społeczny dowód słuszności w praktyce

ECOM_14_20.jpg
  • Co daje nam społeczny dowód słuszności?
  • Jak wykorzystać go w swoim biznesie?
  • Jak kreatywnie podejść do tematu?
Read more

Media społecznościowe: narzędzie pracy a nie rozpraszacz

SS_51_80.jpg
  • Dlaczego firma powinna być obecna w mediach społecznościowych?
  • Jak zaplanować działania z wykorzystaniem mediów społecznościowych, aby były przydatnym narzędziem pracy, a nie rozpraszaczem?
  • Dlaczego warto wdrożyć w firmie politykę korzystania z mediów społecznościowych?
Read more

Zarządzanie w środowisku ciągłego kryzysu

SS_51_54.jpg
  • Czy praca w sprzedaży uodparnia na sytuacje kryzysowe, takie jak obecna pandemia?
  • Czego menedżer sprzedaży może się nauczyć od dowódcy armii?
  • Przez jakie fazy zachowania przechodzi większość osób w długotrwałej sytuacji kryzysowej?
Read more

Go to

Partners

Advertisement