• Jak przekazywać trudne treści w przystępny sposób?
  • Czy da się wykorzystać grywalizację w silnie regulowanym środowisku?

U nas nie ma miejsca na takie zabawy…

Prawdopodobnie ze względu na skojarzenia z „niepoważną” sferą zabaw i rozrywki grywalizacja rzadko jest wdrażana w silnie regulowanych sektorach, takich jak np. bankowość, branża tytoniowa czy farmacja. Obawy przed zbytnim rozluźnieniem wśród pracowników często są jednak wyolbrzymione. Odpowiednio wdrożone mechanizmy grywalizacyjne pomagają bowiem nie tylko motywować, lecz także dynamicznie dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu, dzięki czemu mogą okazać się szczególnie przydatne właśnie w tych sektorach, które zmagają się z nieustannymi zmianami w obrębie regulacji prawnych.

Houston, mamy problem

W 2018 r. jedna z dwóch największych firm na świecie zajmujących się wydawaniem kart płatniczych dążyła do znaczącego zwiększenia udziałów w portfelu kart wydawanych przez jedną z grup zrzeszających kilkaset banków spółdzielczych w Polsce. Na drodze stały rzecz jasna bariery regulacyjno-organizacyjne, z którymi musieliśmy się zmierzyć jako agencja marketingowa, aby zaimplementować odpowiednią strategię.

[1] Zgodnie z Europejską Umową Bankową (EBA) w strukturach bankowych nie wolno prowadzić takich działań motywacyjnych, które obejmowałyby wyłącznie działania nakierowane na stymulowanie sprzedaży produktów bankowych.

[2] Rozproszone kierownictwo i brak możliwości wpływu oraz koordynacji wszystkich podmiotów w zrzeszeniu. Poszczególne banki spółdzielcze cechują się dużą autonomią w podejmowaniu działań, z kolei cała grupa nie ma wspólnego kanału komunikacji, przez co wiele rozwiązań płynących z centrali odbija się od ściany .

[3 ] Duży poziom skomplikowania bankowych materiałów edukacyjnych, często składających się z kilkusetstronicowych standardów i regulacji. Wysokie koszty prowadzenia szkoleń.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Jak reagować na ostrą krytykę w miejscu pracy

SS_50_76.jpg
  • Dlaczego krytyka nie jest lubiana?
  • Jakie mechanizmy obronne uruchamiamy w odpowiedzi na krytykę?
  • Jak właściwie reagować na ostrą krytykę?
Read more

Jakiego paliwa użyć, aby się nie wypaliło?

SS_50_72.jpg
  • Jak uniknąć rozprzestrzeniania się wypalenia zawodowego – choroby XXI w.?
  • Jak skutecznie zarządzać energią pracowników?
  • Jak zastosować metodę 7Z w zarządzaniu zespołem?
Read more

W paszczy afektu

SS_50_68.jpg
  • Dlaczego irracjonalne zachowania dominują w biznesie?
  • Czy można wyhamować porwania emocjonalne?
  • Jak posprzątać po emocjonalnej detonacji?
Read more

Go to

Partners

Advertisement