W świecie, w którym ludzie pracują głównie po to, aby zyskać uznanie w oczach innych, profesjonalnie przekazywany feedback powinien być wizytówką każdego szefa sprzedaży i narzędziem wspierającym rozwój zespołu. Dobrze przekazana informacja zwrotna potrafi zmotywować pracownika bardziej niż perspektywa podwyżki i zachęcić do pracy nad sobą skuteczniej niż groźba zwolnienia.

Feedback jest narzędziem do nauki, nie do walki. Przekazywany prawidłowo sprawia, że pracujemy lepiej, dokładniej i wydajniej. Pełni także funkcje motywacyjne, podnosi zaangażowanie i pozwala wyrazić uznanie. Jeśli natomiast wykonywana praca nie spełnia oczekiwań, poprawnie przekazana informacja zwrotna umożliwia jednoznaczne określenie problemu i skierowanie pracownika na właściwe tory. Jest ona także podstawą dobrych relacji, gdyż ma służyć usprawnieniu przyszłych działań zarówno szefa, jak i podwładnego.

Efektywna komunikacja

Feedback polega na udzielaniu informacji na temat efektów czyjejś pracy w sposób bezpośredni i zrozumiały. Wielu menedżerów skupia się jednak wyłącznie na ocenie samego pracownika (np. „Jesteś inteligentny”), nie zaś na konkretnych efektach jego działania (np. „Twoja szybka reakcja uratowała negocjacje”).

W ten sposób może dojść do sytuacji, w której rozmowa staje się przeładowana emocjami, a maleje znaczenie merytorycznych argumentów. Bardzo dobrze odzwierciedla to język, jaki jest używany do tego celu. Oceny (np. „Jesteś dobrym/ złym sprzedawcą”) oraz generalizacje (np. „nigdy”, „zawsze”, „w kółko”, „ciągle” itp.) często prowadzą do nieporozumień, nawet jeśli przekazywana informacja zwrotna miała mieć wydźwięk pozytywny.

The remaining 86% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy this article

Also check

Szef niebieski z domieszką czerwonego

SS_52_66.jpg
  • Dlaczego każdy dyrektor jest mieszanką różnych stylów zarządzania?
  • W jaki sposób style konstruktywne uzyskują przewagę nad stylami defensywnymi?
Read more

Jak przestawić handlowców z kontaktu bezpośredniego z klientem na rozmowy telefoniczne?

SS_52_26.jpg
  • Co powinien zrobić menedżer, aby ułatwić handlowcom sprzedaż za pomocą kanałów zdalnych?
  • Jak wyznaczać handlowcom cele w okresie pandemii?
  • Jakich rad warto udzielić pracownikom w zakresie organizacji pracy zdalnej?
Read more

"Święte krowy" w zespole ‑ tolerować, eliminować czy nawracać?

SS_52_22.jpg
  • Jakie podejście w pracy z osiągającym doskonałe wyniki, ale niesubordynowanym handlowcem lepiej się sprawdza: akceptacja czy karcenie?
  • Jakie przykłady ze świata sportu przemawiają za jednym i drugim podejściem?
Read more

Go to

Partners

Advertisement