W poprzednim numerze „Szefa Sprzedaży” pisaliśmy o tym, jak zredagować ogłoszenie o pracę, aby przyciągnąć najlepszych. W tym zajmiemy się analizą aplikacji kandydatów na gwiazdy sprzedaży i podpowiemy, jak interpretować informacje zawarte w CV.

Po trudzie włożonym w początkowy etap rekrutacji, stworzeniu wizji stanowiska pracy, przygotowaniu ogłoszenia oraz kosztów poniesionych na jego promocję najważniejsze jest, aby wszystko nie poszło na marne. Najczęstsze problemy to:

 • masowy napływ CV od osób, które nie odpowiadają wymaganiom stawianym kandydatowi na dane stanowisko,
 • brak istotnych danych w aplikacji, takich jak wykształcenie, kompletna historia zatrudnienia, aktualne zajęcie, motywacja do zmiany,
 • wyszczególnione w CV jedynie stanowiska pracy, bez bardziej szczegółowego opisu,
 • brak listu motywacyjnego (jeśli jest wymagany),
 • brak czasu na szczegółową analizę aplikacji.

Jak w takim razie wyselekcjonować najbardziej kompetentnych i odpowiadających naszym wymaganiom kandydatów? Pierwszym krokiem będzie przypomnienie sobie stworzonego przez nas opisu stanowiska i weryfikacja oczekiwań względem potencjalnego kandydata1.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Miara dobrego lidera

SS_47_60.jpg
 • Jakie są trzy najczęściej wskazywane przez samych menedżerów sprzedaży obowiązki szefa działu handlowego?
 • Na realizację jakich zadań szefowie sprzedaży poświęcają najwięcej czasu?
 • Jaki jest role model szefa sprzedaży?
 • Jak w nowatorski sposób rozwijać „miękkie ramię” przywództwa?
Read more

Każdemu innym szefem będziesz!

SS_47_27.jpg
 • Jakim szefem jest choleryk, a jakim melancholik?
 • Który typ osobowości najlepiej predestynuje handlowca do szybkiego zamykania transakcji, a który do budowania długoterminowych relacji?
 • Jakie są najczęstsze deficyty osób o poszczególnych typach osobowości?
Read more

"Uprzejmie donoszę..."

SS_47_22.jpg
 • Co najczęściej kieruje pracownikami, którzy przychodzą do szefa na skargę?
 • Jak reagować, gdy nasz podwładny regularnie donosi o tym, co się dzieje w zespole?
 • Jak pracownik-donosiciel wpływa na funkcjonowanie zespołu?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement