Sprzedaż warunkuje trwanie każdej firmy. Wzrost sprzedaży jest niezbędny do jej rozwoju, a od poziomu wykonania planów sprzedażowych zależy tempo tego rozwoju. Dlatego jednym z kluczowych działań dla każdej firmy jest trafne zaplanowanie sprzedaży – i to w zakresie zarówno ustalenia pożądanych wartości, jak i zaplanowania strategii umożliwiającej ich osiągnięcie.

Każde przedsiębiorstwo przygotowuje plany sprzedaży, ponieważ na tej podstawie może oszacować inwestycje i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy. W zależności od strategii, ale też od specyfiki działania, mogą to być plany długookresowe (kilkuletnie), roczne, kwartalne albo miesięczne. W każdym przypadku będzie to bardzo istotne zadanie, bo jak powiedział Woody Allen: „Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie w odniesieniu do przyszłości”.

Ustalenie poziomu sprzedaży na kolejny okres to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla szefa sprzedaży, który z jednej strony musi zaspokoić oczekiwania zarządu, dotyczące wzrostu sprzedaży, a z drugiej zadbać o to, aby plan sprzedażowy był realny i możliwy do osiągnięcia. Należy tu podkreślić, że „najbardziej realny” nie może oznaczać, że będzie to plan minimalistyczny, gdyż niedoszacowanie to poważny błąd w planowaniu, świadczący o braku wiedzy na temat potencjału rynku, na którym działa firma.

Po ustaleniu planu sprzedaży ważne jest odpowiednie rozpisanie go na budżety — na poziomie miejsc realizacji sprzedaży (np. regiony, poszczególni handlowcy), w odniesieniu do rodzajów sprzedaży (np. produktów, usług) i z uwzględnieniem czasu, którego dotyczą plany. Co więcej, warto również zabudżetować poszczególne etapy procesu sprzedaży. Jednak punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego jest optymalny plan sprzedaży, uwzględniający jak najwięcej warunkujących ją czynników.

The remaining 84% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy access to the article
Favorites Print

Also check

Jak utrzymać standardy obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?

SS_51_76.jpg
  • Co powinno być punktem wyjścia do stworzenia standardów obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?
  • Jak budować zrozumienie i akceptację standardów obsługi?
  • Jak wspomagać proces identyfikacji pracowników działu obsługi klienta z wprowadzanymi standardami?
Read more

Jak zdobywać klientów B2B w "nowej normalności"?

SS_51_44.jpg
  • Jak mentalnie i technicznie przygotować handlowców do sprzedażowej rozmowy wideo?
  • Jak wykorzystać biały wywiad do identyfikacji potencjalnych klientów zainteresowanych twoją ofertą?
  • Jak wykorzystać technologię do doskonalenia kompetencji sprzedażowych handlowców?
Read more

Pricing w czasach pandemii

SS_51_36.jpg
  • Jak dostosowywać poziom cen w obecnej sytuacji kryzysowej?
  • Które elementy polityki cenowej należy wykorzystać i w jaki sposób?
  • Jak zapewnić wystarczającą elastyczność polityki cenowej w nie do końca przewidywalnej rzeczywistości?
Read more

Go to

Partners

Advertisement