int(1) int(2) Sprzedaż – jak zaplanować, żeby wykonać? | Strategie | Szef Sprzedaży

Sprzedaż warunkuje trwanie każdej firmy. Wzrost sprzedaży jest niezbędny do jej rozwoju, a od poziomu wykonania planów sprzedażowych zależy tempo tego rozwoju. Dlatego jednym z kluczowych działań dla każdej firmy jest trafne zaplanowanie sprzedaży – i to w zakresie zarówno ustalenia pożądanych wartości, jak i zaplanowania strategii umożliwiającej ich osiągnięcie.

Każde przedsiębiorstwo przygotowuje plany sprzedaży, ponieważ na tej podstawie może oszacować inwestycje i wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy. W zależności od strategii, ale też od specyfiki działania, mogą to być plany długookresowe (kilkuletnie), roczne, kwartalne albo miesięczne. W każdym przypadku będzie to bardzo istotne zadanie, bo jak powiedział Woody Allen: „Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie w odniesieniu do przyszłości”.

Ustalenie poziomu sprzedaży na kolejny okres to ogromne wyzwanie przede wszystkim dla szefa sprzedaży, który z jednej strony musi zaspokoić oczekiwania zarządu, dotyczące wzrostu sprzedaży, a z drugiej zadbać o to, aby plan sprzedażowy był realny i możliwy do osiągnięcia. Należy tu podkreślić, że „najbardziej realny” nie może oznaczać, że będzie to plan minimalistyczny, gdyż niedoszacowanie to poważny błąd w planowaniu, świadczący o braku wiedzy na temat potencjału rynku, na którym działa firma.

Po ustaleniu planu sprzedaży ważne jest odpowiednie rozpisanie go na budżety — na poziomie miejsc realizacji sprzedaży (np. regiony, poszczególni handlowcy), w odniesieniu do rodzajów sprzedaży (np. produktów, usług) i z uwzględnieniem czasu, którego dotyczą plany. Co więcej, warto również zabudżetować poszczególne etapy procesu sprzedaży. Jednak punktem wyjścia do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego jest optymalny plan sprzedaży, uwzględniający jak najwięcej warunkujących ją czynników.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

Controlling otoczenia i sytuacji firmy

Read more
On-line only no. 49/2020

Analiza wyników sprzedaży na wykresie kombi

CiRZ_10_14.jpg

Bardzo często, gdy przychodzi do analizy danych, jednym z jej elementów jest analiza wykresu. Sprawa jest dosyć prosta, kiedy mamy jedną serię danych, natomiast trochę się ona komplikuje, kiedy mamy dwie serie danych i to takich danych, że pokazanie ich jednocześnie na standardowym wykresie kolumnowym wcale nie pomaga w analizie. Z pomocą przychodzi wykres kombi.

Read more

Rola szefa sprzedaży w realizowaniu działań social selling w zespole handlowym

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement