Rynek zdominowany jest obecnie przez duże przedsiębiorstwa, z którymi trudno konkurować małym, lokalnym firmom. Przegrywają one w obszarze cenowym, zróżnicowania produktów i w innych aspektach. Jednym z rozwiązań dla małych firm jest skierowanie swojej oferty usług do wybranej, ściśle określonej grupy odbiorców lub skupienie się na wąskiej specjalizacji w danej dziedzinie usług. Przykładem jest rodzinne biuro turystyczne, świadczące swoje usługi na terenie województwa małopolskiego. Czy takie mikroprzedsiębiorstwo ma szanse konkurować z liderami branży turystycznej, takimi jak ITAKA czy TUI? Oczywiście, że nie. Jedną z szans dla tego biura jest znalezienie niszy rynkowej i skierowanie właśnie na nią swojej działalności.

Przez pojęcie niszy rynkowej trzeba rozumieć wąską grupę klientów, który wykazują bardzo sprecyzowane potrzeby na określone usługi lub produkty. Taki klient kierować się może zarówno jakością oferowanych usług lub produktów, jak i ceną. W obszarze niszy rynkowej przedsiębiorstwa mogą konkurować ceną (konkurencyjność oparta na uzyskaniu przewagi cenowej) lub zróżnicowaniem usługi czy produktu (ściśle dostosowanych do potrzeb danej niszy rynkowej). Z czego wynika potrzeba działania firm w tych specyficznych segmentach rynku, jakimi są nisze rynkowe? Główny powód to występowanie dużych liderów danych branż, z którymi trudno konkurować. Drugi to zmiany zachowań konsumentów, którzy – coraz bardziej świadomi swoich potrzeb – wybierają produkty czy też usługi, które bardziej im odpowiadają i zaspokajają ich własne potrzeby.

W Polsce można wyróżnić sześć rodzajów nisz rynkowych:

 • nisza regionalna – działalność przedsiębiorstwa jest skierowana na określony region (województwo, miasto),
 • nisza grupy docelowej – działalność przedsiębiorstwa jest skierowana na ściśle określoną grupę odbiorców i zaspokojenie ich potrzeb w sferze danej usługi lub produktu,
 • nisza produktów – działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na ściśle określonym produkcie i zaoferowaniu nowego jego wariantu, niedostępnego dotychczas na rynku,
 • nisza marki – działalność przedsiębiorstwa skoncentrowana jest na grupie docelowej klientów oraz produkcie (usłudze), z dużym naciskiem na kreowanie jego marki,
 • nisza prędkości – działalność przedsiębiorstwa skierowana jest na najszybciej rozwijające się segmenty rynku oraz na błyskawiczne reagowanie na zmiany potrzeb i wymagań konsumentów w stosunku do produktu lub usługi,
 • nisza innowacji – działalność przedsiębiorstwa jest oparta na ciągłych zmianach w sferze produktów (usług), regionów i grup klientów.

Główne cechy niszy rynkowej:

 • koncentracja firmy na określonym obszarze geograficznym (np. województwo, miasto, wieś),
 • koncentracja na wybranym rodzaju produktu lub świadczonej usługi,
 • potrzeby zgłaszane przez klientów niszy znacząco różnią się od reszty rynku.

The remaining 76% of the article is available for logged-in service users.

If you have an active subscription, go to login. If you are not yet our Reader, please choose the best SUBSCRIPTION VALUE..

Log in Order a subscription Buy access to the article

Also check

Jak utrzymać standardy obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?

SS_51_76.jpg
 • Co powinno być punktem wyjścia do stworzenia standardów obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?
 • Jak budować zrozumienie i akceptację standardów obsługi?
 • Jak wspomagać proces identyfikacji pracowników działu obsługi klienta z wprowadzanymi standardami?
Read more

Jak zdobywać klientów B2B w "nowej normalności"?

SS_51_44.jpg
 • Jak mentalnie i technicznie przygotować handlowców do sprzedażowej rozmowy wideo?
 • Jak wykorzystać biały wywiad do identyfikacji potencjalnych klientów zainteresowanych twoją ofertą?
 • Jak wykorzystać technologię do doskonalenia kompetencji sprzedażowych handlowców?
Read more

Pricing w czasach pandemii

SS_51_36.jpg
 • Jak dostosowywać poziom cen w obecnej sytuacji kryzysowej?
 • Które elementy polityki cenowej należy wykorzystać i w jaki sposób?
 • Jak zapewnić wystarczającą elastyczność polityki cenowej w nie do końca przewidywalnej rzeczywistości?
Read more

Go to

Partners

Advertisement