int(1) int(2) Strategia działania w „niszach rynkowych” jako szansa | Strategie | Szef Sprzedaży

Rynek zdominowany jest obecnie przez duże przedsiębiorstwa, z którymi trudno konkurować małym, lokalnym firmom. Przegrywają one w obszarze cenowym, zróżnicowania produktów i w innych aspektach. Jednym z rozwiązań dla małych firm jest skierowanie swojej oferty usług do wybranej, ściśle określonej grupy odbiorców lub skupienie się na wąskiej specjalizacji w danej dziedzinie usług. Przykładem jest rodzinne biuro turystyczne, świadczące swoje usługi na terenie województwa małopolskiego. Czy takie mikroprzedsiębiorstwo ma szanse konkurować z liderami branży turystycznej, takimi jak ITAKA czy TUI? Oczywiście, że nie. Jedną z szans dla tego biura jest znalezienie niszy rynkowej i skierowanie właśnie na nią swojej działalności.

Przez pojęcie niszy rynkowej trzeba rozumieć wąską grupę klientów, który wykazują bardzo sprecyzowane potrzeby na określone usługi lub produkty. Taki klient kierować się może zarówno jakością oferowanych usług lub produktów, jak i ceną. W obszarze niszy rynkowej przedsiębiorstwa mogą konkurować ceną (konkurencyjność oparta na uzyskaniu przewagi cenowej) lub zróżnicowaniem usługi czy produktu (ściśle dostosowanych do potrzeb danej niszy rynkowej). Z czego wynika potrzeba działania firm w tych specyficznych segmentach rynku, jakimi są nisze rynkowe? Główny powód to występowanie dużych liderów danych branż, z którymi trudno konkurować. Drugi to zmiany zachowań konsumentów, którzy – coraz bardziej świadomi swoich potrzeb – wybierają produkty czy też usługi, które bardziej im odpowiadają i zaspokajają ich własne potrzeby.

W Polsce można wyróżnić sześć rodzajów nisz rynkowych:

  • nisza regionalna – działalność przedsiębiorstwa jest skierowana na określony region (województwo, miasto),
  • nisza grupy docelowej – działalność przedsiębiorstwa jest skierowana na ściśle określoną grupę odbiorców i zaspokojenie ich potrzeb w sferze danej usługi lub produktu,
  • nisza produktów – działalność przedsiębiorstwa koncentruje się na ściśle określonym produkcie i zaoferowaniu nowego jego wariantu, niedostępnego dotychczas na rynku,
  • nisza marki – działalność przedsiębiorstwa skoncentrowana jest na grupie docelowej klientów oraz produkcie (usłudze), z dużym naciskiem na kreowanie jego marki,
  • nisza prędkości – działalność przedsiębiorstwa skierowana jest na najszybciej rozwijające się segmenty rynku oraz na błyskawiczne reagowanie na zmiany potrzeb i wymagań konsumentów w stosunku do produktu lub usługi,
  • nisza innowacji – działalność przedsiębiorstwa jest oparta na ciągłych zmianach w sferze produktów (usług), regionów i grup klientów.

Główne cechy niszy rynkowej:

  • koncentracja firmy na określonym obszarze geograficznym (np. województwo, miasto, wieś),
  • koncentracja na wybranym rodzaju produktu lub świadczonej usługi,
  • potrzeby zgłaszane przez klientów niszy znacząco różnią się od reszty rynku.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Controlling otoczenia i sytuacji firmy

Read more
On-line only no. 49/2020

Analiza wyników sprzedaży na wykresie kombi

CiRZ_10_14.jpg

Bardzo często, gdy przychodzi do analizy danych, jednym z jej elementów jest analiza wykresu. Sprawa jest dosyć prosta, kiedy mamy jedną serię danych, natomiast trochę się ona komplikuje, kiedy mamy dwie serie danych i to takich danych, że pokazanie ich jednocześnie na standardowym wykresie kolumnowym wcale nie pomaga w analizie. Z pomocą przychodzi wykres kombi.

Read more

Rola szefa sprzedaży w realizowaniu działań social selling w zespole handlowym

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement