Paragrafy

SS_35_84.jpg

5 pułapek w postępowaniu przetargowym

Urszula Lisiecka   Szef Sprzedaży 35/2017

Aby oferta złożona w postępowaniu przetargowym została zakwalifikowana do etapu oceny zaoferowanych w niej warunków, musi najpierw przejść przez kwalifikację, która oznacza konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych, warunków podmiotowych i przedmiotowych. Można tutaj napotkać kilka pułapek, które mogą skutkować odrzuceniem oferty.

SS_35_80.jpg

Mój pierwszy przetarg

Urszula Lisiecka   Szef Sprzedaży 35/2017

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych udział w przetargu może wziąć każdy wykonawca, czyli osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Polecamy

Archiwum