Regulamin pracy, obok regulaminu wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Reguluje zasady organizacji (i porządku) w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy.

Istotne jest, że postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa wynikające z Kodeksu pracy. Postanowienia regulaminu pracy niezgodne z przepisami prawa są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Dotyczy to także sytuacji, gdy w czasie obowiązywania regulaminu nastąpi zmiana prawa, w konsekwencji której postanowienie regulaminu stanie się mniej korzystne dla pracownika niż nowa regulacja. Z tego względu należy pamiętać o konieczności stałej aktualizacji regulaminu.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że postanowienia regulaminu pracy sprzeczne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do popełnienia przez pracodawcę wykroczeń przeciwko prawom pracownika, co wiąże się z odpowiedzialnością wykroczeniową na zasadach określonych w art. 281-283 Kodeksu pracy. Co więcej, nieprawidłowy regulamin może powodować powstanie roszczeń po stronie pracownika. W odniesieniu do handlowców ryzyko to jest najbardziej widoczne w przypadku nieprawidłowego określenia czasu pracy. Po stronie pracownika mogą powstać w takiej sytuacji roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

"Potrzebujemy cię w pracy!"

SS_48_80.jpg
  • W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?
  • Czy można zobowiązać pracownika do bycia pod telefonem służbowym w trakcie urlopu?
  • Jakie koszty będzie zobowiązany pokryć pracodawca odwołujący pracownika z urlopu?
Czytaj więcej

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 2

SS_47_82.jpg
  • Jaki odpis/dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne?
  • Na jakie kategorie PFRON dzieli firmy i jakie konsekwencje to ze sobą niesie?
  • Gdzie szukać pomocy w przypadku wątpliwości prawnych związanych z procedurą zatrudniania OzN?
Czytaj więcej

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 1

SS_46_84.jpg
  • Jakie są najczęstsze lęki dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych i czy są uzasadnione?
  • Jak osoba z niepełnosprawnością może wesprzeć zespół sprzedażowy?
  • Jak skutecznie szukać niepełnosprawnego pracownika i… go znaleźć?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama