Regulamin pracy, obok regulaminu wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Reguluje zasady organizacji (i porządku) w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy.

Istotne jest, że postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa wynikające z Kodeksu pracy. Postanowienia regulaminu pracy niezgodne z przepisami prawa są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Dotyczy to także sytuacji, gdy w czasie obowiązywania regulaminu nastąpi zmiana prawa, w konsekwencji której postanowienie regulaminu stanie się mniej korzystne dla pracownika niż nowa regulacja. Z tego względu należy pamiętać o konieczności stałej aktualizacji regulaminu.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że postanowienia regulaminu pracy sprzeczne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do popełnienia przez pracodawcę wykroczeń przeciwko prawom pracownika, co wiąże się z odpowiedzialnością wykroczeniową na zasadach określonych w art. 281-283 Kodeksu pracy. Co więcej, nieprawidłowy regulamin może powodować powstanie roszczeń po stronie pracownika. W odniesieniu do handlowców ryzyko to jest najbardziej widoczne w przypadku nieprawidłowego określenia czasu pracy. Po stronie pracownika mogą powstać w takiej sytuacji roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 1

SS_46_84.jpg
  • Jakie są najczęstsze lęki dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych i czy są uzasadnione?
  • Jak osoba z niepełnosprawnością może wesprzeć zespół sprzedażowy?
  • Jak skutecznie szukać niepełnosprawnego pracownika i… go znaleźć?
Czytaj więcej
Tekst otwarty Tylko on-line nr 46/2019

Wdrożenie RODO krok po kroku. Zabezpieczenia prawno-organizacyjne

  • Od czego powinna zacząć implementację RODO organizacja, która nie miała wcześniej do czynienia z ochroną danych osobowych?
  • Jakie działania i etapy składają się na proces wdrożenia?
Czytaj więcej

Zwroty i reklamacje - co bezwzględnie przysługuje klientom?

SS_44_83.jpg
  • W jakich okolicznościach nabywcy przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru?
  • Jak odróżnić je od prawa do złożenia reklamacji?
  • Jakie obowiązki powstają w obu przypadkach po stronie sprzedawcy?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama