Regulamin pracy, obok regulaminu wynagradzania, jest wewnątrzzakładowym źródłem prawa pracy. Reguluje zasady organizacji (i porządku) w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, czyli pracownika i pracodawcy.

Regulamin pracy handlowców

Istotne jest, że postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa wynikające z Kodeksu pracy. Postanowienia regulaminu pracy niezgodne z przepisami prawa są nieważne. Zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Dotyczy to także sytuacji, gdy w czasie obowiązywania regulaminu nastąpi zmiana prawa, w konsekwencji której postanowienie regulaminu stanie się mniej korzystne dla pracownika niż nowa regulacja. Z tego względu należy pamiętać o konieczności stałej aktualizacji regulaminu.

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że postanowienia regulaminu pracy sprzeczne z przepisami prawa pracy mogą prowadzić do popełnienia przez pracodawcę wykroczeń przeciwko prawom pracownika, co wiąże się z odpowiedzialnością wykroczeniową na zasadach określonych w art. 281-283 Kodeksu pracy. Co więcej, nieprawidłowy regulamin może powodować powstanie roszczeń po stronie pracownika. W odniesieniu do handlowców ryzyko to jest najbardziej widoczne w przypadku nieprawidłowego określenia czasu pracy. Po stronie pracownika mogą powstać w takiej sytuacji roszczenia o wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Pozostałe 87% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Możesz też zobaczyć ten artykuł i wiele innych w naszym portalu Sprzedaz 24. Wystarczy, że klikniesz tutaj.

Zobacz również

Zwolnienia dyscyplinarne w czasie pandemii

Zwolnienia dyscyplinarne w czasie pandemii
  • Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie?
  • W jaki sposób pracownik może się odwołać od zwolnienia dyscyplinarnego?
  • Jakie grupy pracowników są chronione przed zwolnieniem dyscyplinarnym?
Czytaj więcej

Tarcza dla menedżera sprzedaży?

Tarcza dla menedżera sprzedaży?
  • Które rozwiązania zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej są szczególnie korzystne dla menedżerów sprzedaży?
  • Komu przysługuje prawo do świadczenia postojowego?
  • Kto może się ubiegać o mikropożyczkę?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama