RODO a profilowanie ofert sprzedażowych

Dariusz Tarabasz   Szef Sprzedaży 38/2018
SS_38_90.jpg
  • Jak RODO definiuje termin „profilowanie”?
  • Na czym polega i komu przysługuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania?

Tworzenie oferty handlowej „szytej na miarę” (przygotowanej specjalnie dla konkretnego konsumenta lub grupy konsumentów) nie jest co prawda zjawiskiem nowym, jednak dopiero w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu, z uwagi na rozwój środków technicznych umożliwiających lepszą analizę dużej ilości danych. W tym przypadku osobom zajmującym się marketingiem z pomocą przychodzi statystyka. Na podstawie takich cech, jak płeć, wiek, zainteresowania czy miejsce zamieszkania, można lepiej określić potrzeby potencjalnych odbiorców usług. Tego rodzaju działanie nie jest obecnie zdefiniowane w polskim prawie i próżno szukać jego legalnej definicji, ale już niebawem się to zmieni.

Cel nowej regulacji

W ślad za nowymi możliwościami technicznymi zmienia się też środowisko prawne. Nowe regulacje coraz dokładniej określają sposoby przetwarzania danych, co jest odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia, jakie mogą się pojawić. Aktem prawnym o największym znaczeniu jest nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych1. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. i wtedy też upływa termin na dostosowanie prowadzonej działalności do nowych regulacji.

Brak zakazu

Nowe przepisy wprowadzają definicję profilowania i wyraźnie określają sytuacje, kiedy jest ono dozwolone oraz pod jakimi warunkami. Co istotne, przepisy RODO nie zakazują profilowania, regulują jednak prawa osób, których dane dotyczą, a także nakładają dodatkowe obowiązki na administratorów danych.

Podobnie jak obecnie, osoba, której dotyczą dane, będzie miała prawo dostępu do informacji składających się na jej profil2. Zgodnie z tym przepisem administrator danych zobowiązany będzie ponadto do wyjaśnienia konsekwencji profilowania oraz wyjaśnienia zasad podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania.

Zgodnie z definicją wprowadzoną przez RODO termin „profilowanie” oznacza „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”3.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum