• Które rozwiązania zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej są szczególnie korzystne dla menedżerów sprzedaży?
 • Komu przysługuje prawo do świadczenia postojowego?
 • Kto może się ubiegać o mikropożyczkę?

Związany z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 stan epidemii został wprowadzony w Polsce rozporządzeniem Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. Skutki epidemii widoczne są zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. Na pewien czas zmieniło się podejście do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Skupiono się na podejmowaniu działań mających na celu zatrzymanie negatywnych efektów przestoju w gospodarce i zapewnieniu sprawnego funkcjonowania firm.

Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają menedżerowie sprzedaży. Są odpowiedzialni za przygotowywanie strategii sprzedażowych, analizę rynku oraz organizację sprzedaży produktów przedsiębiorstwa. Od ich działań i kompetencji zależą zyski i pozycja rynkowa przedsiębiorstwa.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie niektórych zaproponowanych przez ustawodawcę rozwiązań, mających wpływ na sytuację menedżerów sprzedaży i regulujących ich pozycję: świadczeń postojowych, dofinansowania części kosztów działalności gospodarczej, mikropożyczki i możliwość pracy zdalnej. Dotyczą one zarówno menedżerów działających na podstawie kontraktu B2B, jak i zatrudnionych na umowę o pracę.

Istota tarczy antykryzysowej

„Tarcza antykryzysowa” – tak powszechnie określa się ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Weszła w życie dnia 3 marca 2020 r. i od tego czasu była wielokrotnie zmieniana przez ustawodawcę.

Jej celem jest m.in. określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podejmowania działań przeciwepidemicznych, zapobiegawczych, w tym zadań administracji publicznej w tym zakresie. Istotną część regulacji tarczy antykryzysowej stanowią te mające na celu wsparcie gospodarki w czasach kryzysu, w tym nowe świadczenia i formy pomocy pieniężnej.

B2B a tarcza antykryzysowa

Menedżerowie sprzedaży często prowadzą własne działalności gospodarcze. Są wówczas przedsiębiorcami i współpracują z firmami na zasadach B2B. W ramach takiej umowy menedżerowie świadczą swoje usługi na rzecz innych przedsiębiorstw.

Najczęściej nie zatrudniają oni wówczas pracowników. Nie są w stanie więc skorzystać z tych rozwiązań, które mają na celu przede wszystkim ratowanie miejsc pracy – jak dopłaty do wynagrodzeń, możliwość sfinansowania przestoju ekonomicznego pracowników czy obniżonego wymiaru czasu pracy, a przede wszystkim subwencje z PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju).

Nie znaczy to, że w określonych sytuacjach część rozwiązań zawartych w tarczy antykryzysowej nie jest skierowanych właśnie do nich.

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Przeciwdziałanie skutkom pandemii SARS‑COV‑2 ‑ rozwiązania dla pracodawców

SS_51_88.jpg
 • W jaki sposób pracodawca może zlecić pracownikom pracę zdalną?
 • Na jakie dofinansowania ze środków rządowych mogą liczyć pracodawcy?
 • W jaki sposób pracodawca może regulować czas pracy podwładnych w okresie pandemii?
Czytaj więcej

"Potrzebujemy cię w pracy!"

SS_48_80.jpg
 • W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?
 • Czy można zobowiązać pracownika do bycia pod telefonem służbowym w trakcie urlopu?
 • Jakie koszty będzie zobowiązany pokryć pracodawca odwołujący pracownika z urlopu?
Czytaj więcej

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 2

SS_47_82.jpg
 • Jaki odpis/dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne?
 • Na jakie kategorie PFRON dzieli firmy i jakie konsekwencje to ze sobą niesie?
 • Gdzie szukać pomocy w przypadku wątpliwości prawnych związanych z procedurą zatrudniania OzN?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama