int(1) int(2) Telepraca | Paragrafy | Szef Sprzedaży

Telepraca

nr 9/2013

Rosnące tempo pracy, szybki przepływ informacji, mobilność – to wymagania, którym obecnie musi sprostać pracownik. Na znaczeniu traci liczba godzin spędzonych w biurze, liczą się natomiast efekty i wyniki wykonywanej pracy. Z tego względu coraz większą popularnością cieszy się zatrudnianie w formie telepracy. Telepracownik wykonuje swoje obowiązki zawodowe poza siedzibą firmy – najczęściej w domu – niemniej realizuje wszystkie zadania tak, jakby pracował w siedzibie firmy, mając do dyspozycji telefon i komputer z dostępem do Internetu.

Warunki i zasady wykonywania telepracy określają przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi, telepraca polega na regularnym wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, i przekazywaniu pracodawcy wyników tej pracy za pośrednictwem tych środków (np. poczty elektronicznej). Zatem telepraca jest korzystna w dziedzinach, w których z uwagi na charakter pracy nie jest konieczne, aby zatrudniony wykonywał swoje obowiązki w zakładzie pracy (liczą się bowiem jedynie wyniki jego pracy). Istnieją dwie zasadnicze różnice pomiędzy typowym stosunkiem pracy a stosunkiem pracy z wykorzystaniem telepracy: miejsce wykonywania pracy – telepraca jest bowiem wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób rozliczania się pracownika z tej pracy – jej wyniki pracownik przekazuje pracodawcy drogą elektroniczną.

Jak wdrożyć telepracę w firmie?

Jeżeli w firmie działa organizacja związkowa, warunki telepracy trzeba ustalić w zawartym z nią porozumieniu. Jeżeli nie ma związków zawodowych, pracodawca ustala ogólne warunki wykonywania telepracy w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

Wykonywanie pracy w warunkach telepracy można zlecić pracownikowi przy zawieraniu z nim umowy o pracę albo w trakcie trwania pierwotnego stosunku pracy poprzez zmianę jego treści.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

"Potrzebujemy cię w pracy!"

SS_48_80.jpg
  • W jakich sytuacjach pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu?
  • Czy można zobowiązać pracownika do bycia pod telefonem służbowym w trakcie urlopu?
  • Jakie koszty będzie zobowiązany pokryć pracodawca odwołujący pracownika z urlopu?
Czytaj więcej

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 2

SS_47_82.jpg
  • Jaki odpis/dofinansowanie przysługuje pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne?
  • Na jakie kategorie PFRON dzieli firmy i jakie konsekwencje to ze sobą niesie?
  • Gdzie szukać pomocy w przypadku wątpliwości prawnych związanych z procedurą zatrudniania OzN?
Czytaj więcej

Zatrudniamy niepełnosprawnego pracownika, cz. 1

SS_46_84.jpg
  • Jakie są najczęstsze lęki dotyczące zatrudniania niepełnosprawnych i czy są uzasadnione?
  • Jak osoba z niepełnosprawnością może wesprzeć zespół sprzedażowy?
  • Jak skutecznie szukać niepełnosprawnego pracownika i… go znaleźć?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama