Q&A

no. 43/2019

Prezentacja sprzedażowa przed grupą wymagających klientów

SS_43_88.jpg
  • Jak mówić, żeby zaangażować słuchaczy podczas prezentacji?
  • Jak skonstruować dobrą, merytoryczną i przykuwającą uwagę prezentację?
  • Jak pokonać tremę przed wystąpieniem publicznym?
Read more
no. 41/2018

Jak wdrażać zmiany w systemach premiowych

SS_41_84.jpg
  • Jak komunikować handlowcom zmiany w systemach premiowych?
  • Na czym polega test kompletności zasad systemu i jak go prawidłowo przeprowadzić?
  • Jak skutecznie administrować procesem rozliczania celów w nowym systemie?
Read more
no. 40/2018

Jak zaprojektować efektywny konkurs sprzedażowy?

40_SS_106.jpg
  • Jakie są różnice pomiędzy konkursem a programem długoterminowym?
  • Jakie kluczowe decyzje podejmuje się w zakresie projektowania konkursów sprzedażowych i programów długoterminowych?
  • Jak mierzyć efektywność konkursów sprzedażowych?
Read more
no. 35/2017

Jak budować relacje z klientami

Pytanie: Na zebraniach i spotkaniach z moim działem sprzedaży często pojawia się pytanie, jak budować relacje z klientami. Wszyscy zgadzają się z tym, że relacje są istotnym czynnikiem sukcesu w biznesie. Najbardziej zaciekłe dyskusje toczą się jednak zawsze nad ich głębokością, np. czy przechodzić z klientem na ty? Czy spotkać się z klientem na prywatnej imprezie? Jak daleko można, czy też należy...

Read more
no. 34/2017

16 kluczowych umiejętności menadżera sprzedaży

Pytanie: Jako dyrektor sprzedaży chciałbym naszemu działowi personalnemu przekazać jasny komunikat, jakie umiejętności naszych menedżerów regionalnych zawiadujących kilku-­ lub kilkunastoosobowymi zespołami sprzedawców są najważniejsze, jak je sprawdzać i doskonalić poprzez codzienną pracę, coaching, mentoring, szkolenia czy e-learning. Czy mogę prosić o przedstawienie listy najważniejszych umiejętności?...

Read more
no. 33/2017

Badanie referencji kandydata jako element profesjonalnej rekrutacji

SS_33_92.jpg

Pytanie: Jak sprawdzić motywację kandydata do pracy? Skąd będę wiedział, że po zatrudnieniu przedstawiciel handlowy będzie wyjeżdżał do pracy z pełnym zaangażowaniem, wykonywał zalecane przeze mnie aktywności, tak aby osiągać wyznaczone cele, oraz współpracował z pozostałymi członkami zespołu, budując pozytywną atmosferę, i dostosuje się do moich oczekiwań w zakresie wspierania kultury organizacyjnej?...

Read more
no. 32/2017

Motywacja – quo vadis

Pytanie: Zauważyłem ostatnio, że w moim zespole handlowym jest problem z motywacją do pracy, chęcią osiągania nowych, coraz ambitniejszych celów, ale także z wykonywaniem tych mniej wymagających zadań. Same narzędzia motywacji finansowej nie wystarczają. Dzieje się tak zarówno z handlowcami, którzy pracują w firmie od kilku lat, jak i z tymi, którzy dołączyli do mojego zespołu stosunkowo niedawno....

Read more
no. 31/2017

Menedżer kontra lider

Pytanie: W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się na temat bycia liderem zamiast menedżerem, co podobno daje lepsze rezultaty w zarządzaniu i pozwala skuteczniej realizować cele sprzedażowe. Czy przywództwo (leadership) ma coś wspólnego z dojrzałością organizacji, czy stanowi panaceum na osiąganie lepszych wyników, czy to może mit?

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Go to

Partners

Reklama