Relacje z klientem

SS_33_36.jpg

Szablon relacji z klientem

Jacek Paszek (partner Skrivanek)   Szef Sprzedaży 33/2017 Tylko on-line Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem skrivanek.jpg

Jakość naszej komunikacji z klientami często jest dla nich decydującą kwestią w wyborze między naszymi produktami a ofertą konkurencji. Utrzymanie pozytywnych relacji między firmą i klientami to duże wyzwanie. Praca nad nimi będzie łatwiejsza, jeśli skorzystamy z wizualnego szablonu relacji, który pomoże znaleźć nowe sposoby na osiągnięcie porozumienia między stronami na każdym etapie procesu sprzedażowego.

SS_33_36.jpg

A customer relationship template

Jacek Paszek (partner Skrivanek)   Szef Sprzedaży 33/2017 Tekst otwarty Materiał powstał przy współpracy z partnerem skrivanek.jpg

The quality of our communication with our customers is often a factor in their decision to choose our products instead of our competitor’s. Maintaining a positive relationship between the company and the customer remains a significant challenge. We can make this task easier by using a visual relationship template to explore new methods of communication between each party, at all stages of the sales process.

SS_33_40.jpg

Lojalność klienta B2B

Grzegorz Kubera   Szef Sprzedaży 33/2017

Pozyskanie klienta nie oznacza, że pozostanie on z nami przez długi czas. Przywiązywanie go do siebie za pomocą zapisów w umowie również nie jest dobrym rozwiązaniem. Jakie działania warto podjąć, aby raz zbudowana relacja biznesowa trwała rzeczywiście długo i pozwalała budować zdrowy biznes, opierający się na przewidywalnych dochodach?

CiRZ_205_05.jpg

Wzmacnianie relacji z klientami dzięki danym

Michał Grochowski Tomasz Przybyszewski   Szef Sprzedaży 32/2017 Tylko on-line

Instytucje finansowe gromadzą ogromne ilości danych o klientach, ale informacje te często nie są efektywnie wykorzystywane. O tym, że analiza danych biznesowych jest niezbędna dla prawidłowego prowadzenia biznesu, wiadomo od bardzo dawna. Aby umożliwić organizacjom uzyskanie lepszego wglądu w ich działalność, informatyka stworzyła klasę rozwiązań, zwanych Business Intelligence. Początkowo budowano je zgodnie z koncepcją tzw. hurtowni danych, w której dane odświeżane są tylko co pewien określony czas – zwykle w nocy, kiedy systemy informatyczne są najmniej obciążone. Rozwiązania takie były trudne w obsłudze i wymagały pomocy zawodowych informatyków, co znacznie utrudniało wykorzystywanie analiz przez użytkowników biznesowych, czyli menedżerów i zarządy przedsiębiorstw. Z tych przyczyn rozwiązaniami BI interesowały się dawniej jedynie duże firmy i instytucje, które dysponują odpowiednio liczną kadrą analityków, mogących obsługiwać te systemy.

SS_30_36.jpg

Merchandising w e-commerce

Michał Caba   Szef Sprzedaży 30/2017

Właściciele e-sklepów – tak samo jak właściciele sklepów tradycyjnych – muszą dbać o takie aspekty, jak zagospodarowanie powierzchni sklepu, odpowiednia prezentacja towarów i korzyści związanych z ich nabyciem czy też stworzenie atmosfery, która zachęci do przebywania w danym miejscu.

SS_30_57.jpg

Budowanie przewagi konkurencyjnej w e-commerce

Łukasz Holik   Szef Sprzedaży 30/2017

Konkurencja cenowa, mimo że najprostsza do zastosowania, jest jedną z najgorszych możliwych strategii mających na celu zwiększenie udziałów w rynku czy podniesienie zysków firmy. Może przyczynić się do okresowego pobudzenia sprzedaży, ale nie nadaje się na długookresową strategię działania, ponieważ nie chroni skutecznie przed konkurencją i w praktyce generuje więcej strat niż korzyści.

Archiwum