Strategie

CIRZ_11_43_1.jpg

Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia jako narzędzie zarządzania rentownością grup produktowych

Maria Chochorek   Szef Sprzedaży 42/2019

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek marż pokrycia, jest doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć rentowność i na tej podstawie ocenić działalność jednostki. Stanowi idealny mechanizm kontrolny na każdym etapie rozliczeń (segmencie) niezbędny dla menadżerów i osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Archiwum