Kompetencje, wrodzone talenty, predyspozycje, wyznawane wartości, nabyte umiejętności, motywacja i wiedza to elementy składające się na kapitał ludzki przedsiębiorstwa. Czy czynniki te można zmierzyć, monitorować i zarządzać nimi z korzyścią dla firmy?

Zacznijmy od tego, że control- ling personalny służy przede wszystkim monitorowaniu procesu zarządzania kapitałem ludzkim, a nie kontroli. Efektywność pracowników można definiować z punktu widzenia różnych dziedzin nauki: psychologii zarządzania, ekonomii i nauk o zarządzaniu; podejmuje się również próby analizy zintegrowanej – z punktu widzenia przykładowych zastosowań praktycznych. Podejście ekonomiczne dysponuje bardzo użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji – controllingiem personalnym. Jest on wewnętrznym systemem monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy lub przedsiębiorstwa. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną firmy lub przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania dowodzą, że ponad 70% inwestorów instytucjonalnych przyznaje się, że zwraca uwagę na efektywność zarządzania kapitałem intelektualnym, ale tylko około 8% odwołuje się do niej wprost w raportach rocznych. Warto dodać, że organizacje nie mają jeszcze obowiązku sporządzania raportu o stanie kapitału ludzkiego, Unia Europejska prowadzi już jednak prace związane z uregulowaniem tej kwestii.

Rola i korzyści płynące z wdrożenia controllingu personalnego w rozwoju przedsiębiorstwa

Miarodajna wiedza na temat efektywności pracowników potrafi zapracować na sukces firmy. Istotnym warunkiem jego osiągania oraz zdobywania przewagi nad konkurencją jest mierzenie i uzyskiwanie porównywalnych danych służących optymalnemu pomnażaniu tkwiącego w ludziach kapitału oraz umiejętnym szacowaniu jego efektów. W tym celu niezbędne są m.in. wiarygodne mierniki zdolne oszacować przyszłą, oczekiwaną stopę wzrostu zainwestowanego kapitału – w tym kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki to jedno z kluczowych pojęć współczesnego HR. Jego definicja obejmuje kompetencje (wraz z wrodzonymi talentami), predyspozycje, wyznawane wartości, nabyte umiejętności, motywację i zgromadzoną wiedzę. Kapitał ludzki jest postrzegany jako najistotniejszy ze wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Wraz z kapitałami materialnym i finansowym tworzy fundamentalny element składowy każdej firmy. Ogół indywidualnych cech posiada określoną wartość i stanowi źródło dochodów pracownika – właściciela własnego potencjału oraz korzystającej z tego potencjału organizacji; pozostaje on do dyspozycji organizacji, nie jest jednak jej własnością. Jego szczególną cechą jest generowanie wartości, jej dodawanie do siebie i przez siebie – zgodnie z twierdzeniem niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie controllingu personalnego – Jaca Fitzaenza.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Finanse i Controlling no. 54/2017

Also check

Budowanie przewagi konkurencyjnej w B2B

SS_45_38.jpg
  • Dlaczego, chcąc zbudować przewagę konkurencyjną w B2B, szef sprzedaży musi przestać patrzeć w pierwszej kolejności na wynik?
  • O jakie podstawowe wartości trzeba zadbać, by zdobyć zaufanie klienta biznesowego?
  • Dlaczego współpracujący z nami kierowca i magazynier powinni przejść szkolenia z komunikacji i budowania wizerunku?
Read more

Zarządzanie kategoriami produktów w relacjach z sieciami handlowymi

SS_45_42.jpg
  • Z czego zwykle rozliczany jest kupiec i jakie mogą być jego KPI?
  • Jak wykorzystać te informacje z korzyścią dla sprzedaży naszych produktów?
  • Co powinna zawierać prezentacja dla kupca dotycząca zmiany cen?
Read more

Zwinne zarządzanie w sprzedaży

SS_45_48.jpg
  • Czym jest zwinne zarządzanie?
  • Jak można je zaimplementować w sprzedaży?
  • Czym jest przyczyna źródłowa i jak do niej dotrzeć?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama