Wszelkie firmy i organizacje funkcjonują w ramach dającego się zdefiniować otoczenia, które ma wymierny wpływ na poziom osiąganych rezultatów. Często aspekty te są niedoceniane, uznawane za mało konkretne i niematerialne. W zestawieniu z twardymi wynikami ekonomicznymi i finansowymi wydawać się mogą zbędną „opowieścią”. Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie plan inwestycyjny, biznesplan czy strategię działania wdrażane w oderwaniu od analizy otoczenia.

Samo otoczenie można podzielić, w zależności od kategorii wpływu, na makro i mikro. W zakresie tego dalszego otoczenia przedmiotem analizy są czynniki o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym i technicznym – łącznie rozpatrywane w ramach analizy PEST. W odniesieniu zaś do otoczenia bliższego można mówić o otoczeniu mikro lub otoczeniu wprost konkurencyjnym. Jest ono definiowane jako „zbiór czynników opisujących warunki funkcjonowania i rozwoju organizacji, które działają w określonym sektorze”1. W otoczeniu konkurencyjnym poznajemy głównych uczestników sektora, jego wielkość, stopień konkurencji oraz wpływ czynników warunkujących jego atrakcyjność i konkurencyjność. Metodologiczne spojrzenie na analizę tego otoczenia pozwala usystematyzować podejście w zakresie prezentacji głównych czynników rynkowych wpływających na działalność firmy i wspomaga budowę strategii.

Na wspomnianą metodologię można patrzeć przez pryzmat badań literaturowych i dyskusji akademickiej, a także poszukiwać rozwiązań, które w praktyczny sposób będą możliwe do zastosowania na każdym szczeblu organizacji, niezależnie od jej wielkości.

Wielu czytelników uczestniczyło zapewne w opracowywaniu biznesplanów, gdzie odpowiadano na szczegółowo zadane pytania, lub przygotowywało prezentacje dla organów zarządczych firm. Ich integralnym elementem są zazwyczaj rankingi rynkowe, opis głównych konkurentów, badanie wielkości rynku, udział danej firmy w tym rynku itd. Znajomość metod analizy otoczenia konkurencyjnego pozwoli na kompleksowe ujęcie tego problemu i wyposaży odpowiedzialne osoby w aparat narzędziowy pozwalający świadomie realizować tego typu analizy.

W literaturze przedmiotu wypracowano dość szeroki zakres metod analizy mikrootoczenia. Nie odwołując się do wszystkich możliwych, w niniejszym artykule chciałbym wskazać na cztery metody, które de facto wzajemnie się uzupełniają. Rozpoczniemy od najprostszego podejścia, jakim jest ocena profilu konkurencyjnego; następnie wykorzystamy definicję sił rynkowych wskazanych przez M.E. Portera, aby na koniec uprościć analizę w ramach punktowej analizy atrakcyjności sektora i graficznej prezentacji z wykorzystaniem map grup strategicznych.

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Jak utrzymać standardy obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?

SS_51_76.jpg
  • Co powinno być punktem wyjścia do stworzenia standardów obsługi klienta w zewnętrznej sieci sprzedaży?
  • Jak budować zrozumienie i akceptację standardów obsługi?
  • Jak wspomagać proces identyfikacji pracowników działu obsługi klienta z wprowadzanymi standardami?
Czytaj więcej

Jak zdobywać klientów B2B w "nowej normalności"?

SS_51_44.jpg
  • Jak mentalnie i technicznie przygotować handlowców do sprzedażowej rozmowy wideo?
  • Jak wykorzystać biały wywiad do identyfikacji potencjalnych klientów zainteresowanych twoją ofertą?
  • Jak wykorzystać technologię do doskonalenia kompetencji sprzedażowych handlowców?
Czytaj więcej

Pricing w czasach pandemii

SS_51_36.jpg
  • Jak dostosowywać poziom cen w obecnej sytuacji kryzysowej?
  • Które elementy polityki cenowej należy wykorzystać i w jaki sposób?
  • Jak zapewnić wystarczającą elastyczność polityki cenowej w nie do końca przewidywalnej rzeczywistości?
Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama