Wszelkie firmy i organizacje funkcjonują w ramach dającego się zdefiniować otoczenia, które ma wymierny wpływ na poziom osiąganych rezultatów. Często aspekty te są niedoceniane, uznawane za mało konkretne i niematerialne. W zestawieniu z twardymi wynikami ekonomicznymi i finansowymi wydawać się mogą zbędną „opowieścią”. Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie plan inwestycyjny, biznesplan czy strategię działania wdrażane w oderwaniu od analizy otoczenia.

Samo otoczenie można podzielić, w zależności od kategorii wpływu, na makro i mikro. W zakresie tego dalszego otoczenia przedmiotem analizy są czynniki o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym i technicznym – łącznie rozpatrywane w ramach analizy PEST. W odniesieniu zaś do otoczenia bliższego można mówić o otoczeniu mikro lub otoczeniu wprost konkurencyjnym. Jest ono definiowane jako „zbiór czynników opisujących warunki funkcjonowania i rozwoju organizacji, które działają w określonym sektorze”1. W otoczeniu konkurencyjnym poznajemy głównych uczestników sektora, jego wielkość, stopień konkurencji oraz wpływ czynników warunkujących jego atrakcyjność i konkurencyjność. Metodologiczne spojrzenie na analizę tego otoczenia pozwala usystematyzować podejście w zakresie prezentacji głównych czynników rynkowych wpływających na działalność firmy i wspomaga budowę strategii.

Na wspomnianą metodologię można patrzeć przez pryzmat badań literaturowych i dyskusji akademickiej, a także poszukiwać rozwiązań, które w praktyczny sposób będą możliwe do zastosowania na każdym szczeblu organizacji, niezależnie od jej wielkości.

Wielu czytelników uczestniczyło zapewne w opracowywaniu biznesplanów, gdzie odpowiadano na szczegółowo zadane pytania, lub przygotowywało prezentacje dla organów zarządczych firm. Ich integralnym elementem są zazwyczaj rankingi rynkowe, opis głównych konkurentów, badanie wielkości rynku, udział danej firmy w tym rynku itd. Znajomość metod analizy otoczenia konkurencyjnego pozwoli na kompleksowe ujęcie tego problemu i wyposaży odpowiedzialne osoby w aparat narzędziowy pozwalający świadomie realizować tego typu analizy.

W literaturze przedmiotu wypracowano dość szeroki zakres metod analizy mikrootoczenia. Nie odwołując się do wszystkich możliwych, w niniejszym artykule chciałbym wskazać na cztery metody, które de facto wzajemnie się uzupełniają. Rozpoczniemy od najprostszego podejścia, jakim jest ocena profilu konkurencyjnego; następnie wykorzystamy definicję sił rynkowych wskazanych przez M.E. Portera, aby na koniec uprościć analizę w ramach punktowej analizy atrakcyjności sektora i graficznej prezentacji z wykorzystaniem map grup strategicznych.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Ulubione Drukuj

Zobacz również

Tylko on-line nr 48/2020

KPI w detalu. Jak nie zginąć w gąszczu wskaźników?

CiRZ_240_37.jpg

Każda firma, której zależy na monitorowaniu i szybkiej reakcji na odchylenia od założeń, w mniej lub bardziej profesjonalny sposób pracuje z KPI. Podobnie jest w branży Retail, w której powiedzenie „retail is detail” wydaje się fundamentalne, a efektem jest mnogość mierników. Jakie mierniki się najważniejsze? Jak odpowiednio podejść do ich definiowania?

Czytaj więcej

Dlaczego infolinie konsumenckie irytują klientów i jak temu zaradzić?

SS_47_78.jpg
  • Jakie są najczęstsze powody irytacji klientów podczas korzystania z infolinii konsumenckich?
  • Jak wyeliminować te problemy z praktyki swojego działu obsługi klienta?
  • Czym jest FCR i jak poprawić ten wskaźnik w swojej firmie?
Czytaj więcej

Efektywna struktura procesów sprzedażowych

SS_47_40.jpg
  • Jakie są warunki efektywności procesów sprzedażowych?
  • Na jakie etapy można podzielić proces sprzedażowy?
  • Jak właściwie kwalifikować klienta?
Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama