Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek marż pokrycia, jest doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć rentowność i na tej podstawie ocenić działalność jednostki. Stanowi idealny mechanizm kontrolny na każdym etapie rozliczeń (segmencie) niezbędny dla menadżerów i osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Pozwala ustalić ile i na czym zarabiamy lub tracimy i w którym segmencie to następuje. Umożliwia badanie rentowności w różnych ujęciach oraz kontrolę kosztów poszczególnych segmentów. Pełni funkcję zarządczą, związaną z podejmowaniem decyzji w oparciu o informacje w zakresie planowania i kontroli. Pozwala na opracowanie strategii krótko- i długookresowych mających na celu poprawę efektywności i konkurencyjności jednostki na rynku.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Source: Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 11/2016

Also check

Myślenie strategiczne w sprzedaży

SS_44_30.jpg
  • Z czego wynika większość porażek handlowych?
  • Jakie są fundamenty skutecznej strategii sprzedaży?
  • Jakie obszary należy uwzględnić przy strategicznym planowaniu sprzedaży?
Read more

Design thinking w sprzedaży

SS_43_46.jpg
  • Czym jest design thinking?
  • Jak wykorzystać myślenie projektowe w procesie sprzedaży?
  • Jakich błędów unikać przy wykorzystywaniu narzędzi designerów?
Read more

Optymalizacja pricingowa w segmencie B2B

SS_43_42.jpg
  • W jaki sposób zdefiniować optymalną cenę w segmencie B2B?
  • Jakie elementy powinna zawierać dobrze przeprowadzona analiza procesów pricingowych?
  • Czym jest logika cenowa i jak ją wyznaczyć?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama