• Czym jest event marketing i gdzie ma swoje początki?
 • Dlaczego eventy są skutecznym narzędziem zewnętrznego i wewnętrznego marketingu?
 • O czym należy pamiętać podczas organizacji eventów biznesowych?

Jak skutecznie połączyć cele sprzedaży i marketingu? Odpowiedzi na to pytanie poszukuje wielu szefów sprzedaży. Budowanie pozytywnego wizerunku marki na arenie lokalnej, ogólnopolskiej czy międzynarodowej, a także wzmacnianie świadomości konsumenckiej to podstawowe zadania każdego specjalisty ds. PR danej marki. Zależy na tym również wszystkim osobom zajmującym się sprzedażą w przedsiębiorstwie. Firma handlowa musi zarabiać, a każde działanie o podłożu wizerunkowym powinno przynieść wymierne korzyści finansowe. Przedsiębiorstwo funkcjonuje bowiem dzięki sprzedaży i to na podniesienie tego wskaźnika pod koniec każdego roku liczy zarząd firmy. Stworzenie takiej strategii komunikacji marki, która z jednej strony pozwoli na prowadzenie szeregu działań wzmacniających wizerunek, a z drugiej umożliwi mierzenie ich efektywności, jest niezwykle trudne. Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki. Do najpopularniejszych zaliczyć można między innymi: e-mail marketing, newslettery, blogi, reklamę banerową w prasie, współpracę z influencerami, artykuły eksperckie w magazynach i portalach branżowych, reklamy Adwords, prowadzenie działań w social mediach, kampanie Facebook Ads, gadżety i gratisy, a także dystrybucję ulotek, katalogów i plakatów. Czy jednak reklama wizerunkowa w magazynie, za którą zapłacimy kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, na pewno nam się zwróci? Czy wydając z reklamowego budżetu krocie na projekt i wydruk ulotek, odniesiemy handlowy sukces? Czy wysyłając setki tysięcy wiadomości e-mail, będziemy pewni, że znaczna grupa potencjalnych klientów je otworzy? Do powyższych pytań dochodzi jeszcze kwestia ogromnej konkurencji, która każdego dnia również próbuje przebić się z własnymi komunikatami do odbiorców. W efekcie konsument jest przeładowany treścią, z jednoczesnym deficytem zaangażowania, spowodowanym brakiem bezpośredniej relacji. Naprzeciw temu procesowi wychodzi event marketing.

Event marketing, czyli właściwie co?

Początki marketingu wydarzeń sięgają czasów historycznych. Niegdyś władca, chcąc zdobyć przychylność ludu, organizował rozrywkę w postaci igrzysk olimpijskich, turniejów rycerskich czy koncertów barokowych kompozytorów. Event marketing jest więc narzędziem, które służy do osiągania pewnych celów za pomocą wydarzeń. Dawniej były to cele jednostki. Dzisiaj natomiast promuje się firmę, jej produkty oraz idee, które głosi. W tym celu przedsiębiorstwo uczestniczy lub organizuje własne wydarzenia. Mogą to być eventy jednorazowe lub coroczne spotkania, wpisane na stałe w kalendarze partnerów biznesowych. Działania event marketingowe mogą przybierać wielorakie formy. Do najczęstszych zaliczyć można:

 • konferencje,
 • targi,
 • szkolenia,
 • pikniki,
 • koncerty,
 • wystawy,
 • gale,
 • pokazy mody,
 • bankiety dla klientów lub pracowników firmy,
 • wyjazdy teambuildingowe.

Bez wątpienia event marketing to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi marketingowych. Silnie oddziałuje na odbiorców, ponieważ komunikacja odbywa się w sposób bezpośredni. Dodatkowo pozwala na zebranie ogromnej wiedzy o oczekiwaniach grupy docelowej, gdyż w trakcie osobistych rozmów podczas wydarzenia organizatorzy poznają realne potrzeby klientów i mogą następnie dopasować do nich kolejne działania. Potwierdzeniem stwierdzenia, że marketing wydarzeń może być niezwykle efektywny, jest fakt, że ustalenia handlowe bardzo często swój początek mają właśnie w czasie spotkań towarzyskich, rautów czy bankietów.

Wybrane korzyści event marketingu

Korzyści marketingu wydarzeń jest bardzo wiele. Powinny być one jednak uzależnione od celów, jakie marka chce osiągnąć poprzez organizację eventu. Do najczęściej wymienianych zalet event marketingu zaliczyć można:

 • rozpowszechnienie na rynku lokalnym lub ogólnopolskim nowego produktu;
 • zwiększenie rozpoznawalności marki;
 • utrzymanie pozycji lidera w danej branży;
 • zbudowanie silnej lojalności konsumenckiej;
 • pokazanie firmy jako marki odpowiedzialnej społecznie, poprzez promocję zachowań z zakresu CSR (corporate social responsibility);
 • zwiększenie poziomu sprzedaży;
 • pozyskanie nowych partnerów biznesowych;
 • uzyskanie większej bazy kontaktów;
 • wzmocnienie więzi między pracownikami;
 • zwiększenie motywacji do pracy wśród pracowników;
 • poznanie realnych potrzeb rynku;
 • stworzenie głębokiej więzi emocjonalnej uczestników wydarzenia z firmą;
 • wejście marki w bezpośrednią interakcję z grupą docelową.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription
Favorites Print

Also check

On-line only no. 46/2019

Kaizen jako narzędzie kształtowania optymalnych metod pracy

Kaizen – z jap. dobra zmiana – to mechanizmy i działania ukierunkowane na doskonalenie małymi krokami. Nie oczekuje się tutaj dużych zmian, ale drobnych usprawnień, których autorami są najczęściej szeregowi pracownicy. I o takich właśnie kaizenach, budowanych i wdrażanych przez pracowników, będziemy tu pisać. Dlaczego? Ponieważ okazuje się, że właśnie takie stopniowe, oddolne zmiany przynoszą znaczące oszczędności finansowe (!), a przede wszystkim są trwałe.

Read more
On-line only no. 46/2019

Efektywne zarządzanie cenami zorientowane na zyski firmy

MC_57_08.jpg

Jedną z kluczowych miar w działalności przedsiębiorstwa jest zysk. Wyznacza on kierunek aktywności firmy i stanowi jej główną motywację. Osiągnięcie omawianego celu umożliwia przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na dynamicznym rynku. Przybliża do tego niewątpliwie przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka cenowa firmy.

Read more

Budowanie przewagi konkurencyjnej w B2B

SS_45_38.jpg
 • Dlaczego, chcąc zbudować przewagę konkurencyjną w B2B, szef sprzedaży musi przestać patrzeć w pierwszej kolejności na wynik?
 • O jakie podstawowe wartości trzeba zadbać, by zdobyć zaufanie klienta biznesowego?
 • Dlaczego współpracujący z nami kierowca i magazynier powinni przejść szkolenia z komunikacji i budowania wizerunku?
Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement