Strategie

On-line only no. 43/2019

Zarabiać i rosnąć z event marketingiem

 • Czym jest event marketing i gdzie ma swoje początki?
 • Dlaczego eventy są skutecznym narzędziem zewnętrznego i wewnętrznego marketingu?
 • O czym należy pamiętać podczas organizacji eventów biznesowych?
Read more
On-line only no. 43/2019

Duże kontrakty wymagają wielu umiejętności

 • Jaki system scoringowy wykorzystać, zanim zaczniemy starać się o dużego klienta?
 • Jaka wiedza z zakresu psychologii naprawdę przydaje się w sprzedaży?
 • Czy tylko najlepsi handlowcy mogą zdobywać duże kontrakty?
Read more
no. 42/2019

Model życia klienta - jak skutecznie zarządzać cyklem życia klienta

SS_42_47.jpg
 • Czym są model i cykl życia klienta?
 • Jakie są etapy cyklu życia klienta?
 • Jak skutecznie zarządzać cyklem życia klienta?
Read more
no. 42/2019

Przygotowanie do negocjacji z sieciami handlowymi

SS_42_42.jpg
 • Jak możemy być postrzegani przez kupca jako firma?
 • Jaka jest nasza rzeczywista pozycja negocjacyjna wobec sieci?
 • Jakich zachowań możemy oczekiwać podczas negocjacji z przedstawicielem sieci handlowych?
Read more
no. 42/2019

Jak optymalizować politykę cenową w sektorze B2B, by obniżyć marżę?

SS_42_38.jpg
 • Jak można mierzyć skuteczność polityki cenowej i dlaczego warto to robić?
 • Jakimi metodami mogą być ustalane ceny wyjściowe w segmencie B2B i jakie konsekwencje ma wybór metody?
 • Jakie elementy składają się na politykę cenową rozumianą jako rozwiązanie systemowe?
Read more
no. 42/2019

Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia jako narzędzie zarządzania rentownością grup produktowych

CIRZ_11_43_1.jpg

Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek marż pokrycia, jest doskonałym narzędziem pozwalającym zmierzyć rentowność i na tej podstawie ocenić działalność jednostki. Stanowi idealny mechanizm kontrolny na każdym etapie rozliczeń (segmencie) niezbędny dla menadżerów i osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Read more
Open access On-line only no. 42/2019

Mapowanie procesów sprzedaży a zysk

SS_mapowanie.jpg
 • Czym jest mapowanie procesów i jakie korzyści może przynieść firmie?
 • O czym należy pamiętać, opracowując i wdrażając mapowanie procesów sprzedaży?
 • Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania mapy procesów w firmie?
Read more
no. 41/2018

Efektywne zarządzanie bazą klientów

SS_41_46.jpg
 • Jakie mogą być konsekwencje nieumiejętnego zarządzania bazą klientów?
 • Według jakich kryteriów segmentować klientów?
 • Jakich działań w zakresie zarządzania bazą klientów szef sprzedaży powinien oczekiwać od swoich handlowców?
Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Go to

Partners

Reklama