Strategie

SS_39_30.jpg

Rosnące znaczenie działów wsparcia sprzedaży – jak stworzyć zespół i efektywnie wdrożyć podział obowiązków?

Monika Mucha   Szef Sprzedaży 39/2018
  • Jak stworzyć efektywny zespół, który rzeczywiście wesprze dział sprzedaży w realizacji zadań?
  • Jakie kompetencje powinien mieć pracownik zespołu wsparcia?
  • Czy dział wsparcia sprzedaży powinien podlegać szefowi sprzedaży?
  • Jakie są najczęstsze błędy w zarządzaniu działem wsparcia sprzedaży?

Archiwum