Strategie

Planowanie sprzedaży – jak controlling może wspomóc szefa sprzedaży

Beata Sadowska   Szef Sprzedaży 36/2018 Tylko on-line

Żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie przetrwać w obecnych warunkach, jeżeli nie planuje swojej przyszłości. O tym nikogo przekonywać nie trzeba. Jednak nawet najlepszy menedżer nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, co zresztą nie jest jego zadaniem. Dobra prognoza sprzedaży opiera się na umiejętnej analizie wszystkich istotnych elementów mających znaczenie dla określania planów sprzedażowych. Na tym etapie prac warto włączyć controllera, który dzięki swoim kompetencjom będzie realnym wsparciem dla budowania planów sprzedaży, dotyczących przyszłości oraz sterowania realizacją i kontrolą tych planów.

Archiwum