Szkolenia

Wydawnictwo Explanator oferuje dobrze zdefiniowane i zwarte formy szkoleniowe obejmujące swoją tematyką szeroko rozumiane zagadnienia finansowe i podatkowe. Wspomagamy praktykę zarządzania przedsiębiorstwem, przedstawiamy rozwiązania problemów zawodowych, tłumaczymy zawiłości prawa z różnych obszarów. Szczególną wagę przywiązujemy do kompetencji i praktycznych doświadczeń współpracujących z nami trenerów i wykładowców. Nasz zespół proponuje także szkolenia zamknięte – formy ściśle dopasowane do kultury organizacyjnej i potrzeb Państwa przedsiębiorstw. Aby stworzyć szkolenie idealnie dopasowane do profilu firmy współpracujemy ściśle ze zleceniodawcą – tak na etapie definiowania potrzeb, jak i oceny efektywności szkolenia. Poprzez nasze przywiązanie do praktycznego charakteru szkoleń dedykowanych wspomagamy realizację Państwa celów w zakresie rozwoju zawodowego kadr zarządzających i pracowników.

warsztaty praktyczne Sebastian Trzaska

Zrównoważona karta wyników

Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych w ramach CORPORATE FINANCE BOOT CAMP

  • W jaki sposób Zrównoważona Karta Wyników może wspomóc realizację strategii, KPI, zadań i procesów bieżących w organizacji?
  • Kiedy podjąć decyzję o zaprojektowaniu i wdrożeniu Zrównoważonej Karty Wyników?
  • Jak wyznaczyć optymalny zakres i szczegółowość danych BSC?
  • Jakie są konieczne kompetencje i jak określić zakres odpowiedzialności strategicznych zespołów zarządzających?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, zapraszamy do udziału w Corporate Finance Boot Camp "Zrównoważona Karta Wyników".

 

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Warszawa

warsztaty praktyczne Anna Sperska

Zarządzanie rentownością w promocji i działaniach marketingowych

Warsztaty dla controllerów, głównych księgowych, analityków finansowych w ramach CORPORATE FINANCE BOOT CAMP

  • Gdzie jesteśmy jako firma, gdzie są nasze produkty i dokąd zmierzamy?
  • Czy można wskazać i zmierzyć efekty działań marketingowych?
  • Jakich narzędzi użyć, by nasz marketing był bardziej skuteczny i efektywny?
  • Jak controlling marketingu wspiera nas w trudnych sytuacjach rynkowych?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, zapraszamy do udziału w Corporate Finance Boot Camp "Zarządzanie rentownością w promocji i działaniach marketingowych".

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Poznań

Kraków

e-kurs mailowy Wojciech Próchnicki

EXCEL dla finansistów

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które biegle posługują się narzędziem Excel a chcą poszerzyć swoją wiedzę na poziomie eksperckim na temat funkcji finansowych. Praktyczne przykłady, na których uczestnicy będą pracować przybliżą zagadnienia związne z tworzeniem analiz wskaźnikowych, tabel przestawnych czy macierzy kosztów.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

e-kurs mailowy Zespół ekspertów

MS Office - poziom podstawowy

Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy w podstawowych programach pakietu MS Office. Jego celem jest wzrost umiejętności wykorzystania pakietu Microsoft Office. 4-modułowy pakiet obejmuje zagadnienia związane z Wordem, Excelem, PowerPointem i Outlookiem.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

e-kurs mailowy Rafał Styczyński

Dokumentacja pracownicza

Tworzenie i przechowywanie dokumentów - aspekty praktyczne

Z chwilą zatrudnienia pracownika każdy pracodawca musi liczyć się z dodatkowymi obowiązkami, jakie na nim spoczną. Akta osobowe pracowników muszą być przechowywane w firmie nawet do 50 lat od dnia ustania stosunku pracy. Za niedopełnienie obowiązku prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika grozi wysoka grzywna. Nie wszyscy przedsiębiorcy mają dostęp do wyspecjalizowanych kadr odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, daltego też zapraszamy do udziału w e-szkoleniu, które pomoże (szczególnie małym przedsiębiorcom) zapoznać się z listą niezbędnych dokumentów, które pracodawca musi przygotować, aby móc zatrudniać pracobiorców.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

e-kurs mailowy Jakub Antkowiak

Zatrudnianie cudzoziemców

Procedury i dokumentacja

Pobyt i zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP obwarowane są licznymi wymogami formalnymi. Część tych formalności leży w gestii pracodawcy, który zatrudnia obcokrajowca. Jeżeli chcesz być na bieżąco z procedurami oraz dokumentacją dla zatrudnianych w Polsce obcokrajowców zapraszamy na e-szkolenie, podczas którego w łatwy sposób dowiesz się jakie dokumenty należy przygotować oraz jakie spełnić wymogi, aby zgodnie z prawem przyjąć do pracy osoby spoza terytorium RP.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

e-kurs mailowy Joanna Koplin

Umowa zlecenia - przegląd ryzyk formalno-prawnych

Zagadnienia praktyczne, przegląd orzecznictwa, odpowiedzi na najważniejsze pytania

Zinteresowanie pracodawców umowami cywilno-prawnymi nie słabnie. Jednakże z każdą formą elastycznego zatrudnienia związane są liczne ryzyka. Możliwości popełnienia błędu skutkującego znaczącymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi jest wyjątkowo duże. Dodatkowo pojawia się liczne orzecznictwo, które ma konkretny wpływ na praktykę zatrudniania pracowników.
Warto zatem sprawdzić, czy nasza praktyka biznesowa nie jest źródłem zagrożenia prawnego i finansowego. Na jakie niebezpieczeństwa narażeni są przedsiębiorcy? A co przy takiej formie zatrudnienia tracą, a co zyskują zleceniobiorcy? Na co zwrócić uwagę, aby nie wpaść w pułapkę "ukrytego stosunku pracy"?
W naszym e-kursie zostaną omówione najważniejsze cechy umowy o pracę i umowy zlecenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Na podstawie tych informacji każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość oszacowania ryzyka i ewentualnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy zlecenia w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę.
Praktyczne pytania i odpowiedzi pomogą rozwiać wątpliwości, w szczegolności dotyczące niejasnych granic pomiędzy jednym i drugim typem umowy i ich zastosowaniem w danej sytuacji.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

e-kurs mailowy Wojciech Próchnicki

Excel w budżetowaniu i planowaniu

Praktyczne narzędzia dla specjalisty ds. controllingu

Budżetowanie jest złożonym procesem, zmierzającym do określenia podstawowych kategorii biznesowych i finansowych, które składają się na docelowe wyniki zaprezentowane w postaci planu sprawozdań finansowych.

Ten 4-częsciowy kurs pomoże Państwu w usystematyzowaniu wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do budżetowania, prognozowania i raportowania odchyleń oraz dostarczy praktycznych rozwiązań z zakresu budżetowania do stosowania w codziennej pracy.

Proszę wybrać edycję szkolenia:

Cała Polska - szkolenie on-line

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama