Szkolenie, Doskonalenie, Rozwój

SS_44_66.jpg

Menedżer emocji

Tomasz Gordon   Szef Sprzedaży 44/2019
  • Dlaczego osoby z wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej zarządzają firmami, prowadzą z sukcesem własne biznesy lub awansują w korporacjach, a pozostałe często znajdują się w ogonie satysfakcji z życia?
  • Dlaczego samoświadomy menedżer osiąga lepsze wyniki w pracy i jest szczęśliwszy na niwie prywatnej?
  • Jak rozwijać u siebie i swoich pracowników inteligencję emocjonalną?

Archiwum