Prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji nowego pracownika (ang. onboarding) znacznie podnosi efektywność pracy oraz zmniejsza rotację. Zatrudnienie pracownika to z punktu widzenia pracodawcy inwestycja. Skuteczność procesu adaptacji decyduje o tym, jak szybko i w jakim stopniu zacznie ona przynosić zwrot.

Kiedy porównamy sposób wdrażania nowych pracowników w firmach przed dziesięcioma laty i obecnie, wyraźnie widać kontrast między stosowanymi metodami. Dawniej był to najczęściej starszy kolega, który mówił, co i jak robić. Ta niezbyt skuteczna metoda pogłębiała demotywację nowych pracowników i powodowała sporą rotację. Obecnie firmy staranniej opracowują systemy wdrożeniowe, wykorzystując – oprócz tradycyjnych metod szkoleniowych – metody coachingowe, które pozwalają wcześnie odkryć potencjał danej osoby i efektywnie go rozwijać. Kluczowa jest tu rola kierownika liniowego i jego kompetencje, m.in. w obszarze coachingu. Nie bez znaczenia są tu też globalne procesy na rynku pracy związane ze zmniejszającą się liczbą kandydatów do pracy.

W literaturze z zakresu zarządzania pojawiają się dwie definicje onboardingu, który jako liniowy proces rozpoczyna się w chwili podpisania umowy o pracę i ma na celu jak najszybsze wdrożenie pracownika do zadań, zapoznanie go z systemem pracy oraz kulturą firmy. Uważa się nawet, że komunikacja z przyszłym pracownikiem podczas rekrutacji jest już częścią tego procesu. Mówimy tu o jasnej i obiektywnej informacji o pracy, która ma pokazać kandydatowi jego przyszłe zadania i rolę. Za koniec onboardingu uważamy natomiast sytuację, kiedy pracownik staje się samodzielny w swoich działaniach. Warto również podkreślić, że proces onboardingu często obejmuje dłuższy czas niż zwyczajowy trzymiesięczny okres próbny.

W kontekście wdrażania nowego pracownika funkcjonuje również termin induction – definiowany jako bardziej subtelny i dłuższy proces nastawiony przede wszystkim na zrozumienie przez nową osobę swojej roli w organizacji.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription
Ulubione Print

Also check

"Zrobię to jutro" - jak walczyć z prokrastynacją?

SS_45_71.jpg
  • Czym prokrastynacja jest, a czym nie jest?
  • Co zyskujemy, kiedy odkładamy zadania na później?
  • Co robić, żeby działać bardziej skutecznie?
Read more

Jak zwiększyć swoją autentyczność i siłę perswazji?

SS_45_75.jpg
  • Co zrobić, znajdując się w sytuacji, kiedy wiemy coś najlepiej i chcemy podzielić się swoją wiedzą z innymi, ale nie chcemy zostać uznani za przemądrzałych?
  • W jakich sytuacjach bycie szczerym i otwartym, jeśli chodzi o nasze słabości, może nam pomóc, umożliwiając zdobycie silnej pozycji w negocjacjach?
Read more
On-line only no. 45/2019

6 technik zarządzania stresem

  • W jaki sposób nauczyć się zarządzać stresem, by to nie on kierował życiem?
  • Jak można przygotować się do stresującej sytuacji, by mniej odczuć skutki stresu?
  • Jak po stresującej sytuacji rozładować napięcie, które kumuluje się w ciele?
     
Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama