Szkolenie, Doskonalenie, Rozwój

DiF_12_61.jpg

Analiza ryzyka metodą Monte Carlo

Adam Kopeć   Szef Sprzedaży 32/2017 Tylko on-line

Zarządzanie ryzykiem i obliczanie jego prawdopodobieństwa jest bardzo ważne w planowaniu projektów, gdyż pozwala obniżyć ryzyko lub zrezygnować ze zbyt ryzykownych projektów, czyli takich, których analiza doprowadziła do wniosku, że prawdopodobieństwo straty jest zbyt wysokie. Coraz częściej w analizie ryzyka projektów pomocne okazują się programy takie jak Excel. Metodą analizy ryzyka, w której łatwo wykorzystać możliwości Excela, jest metoda Monte Carlo.

SS_32_58.jpg

Co blokuje handlowca?

Jakub Sadowski   Szef Sprzedaży 32/2017

Zadziwiające jest to, jak w dobie dostępu do mnóstwa ścieżek edukacji można z nich nie korzystać i właściwie na własne życzenie obniżać swoje kompetencje. Handel i sprzedaż to obszary biznesu, w których sytuacja zmienia się w sposób ciągły i bardzo dynamiczny. Niezbędne jest zatem zdobywanie nowych kompetencji, podążanie za trendami, posługiwanie się lepszymi technikami i narzędziami. To niby logiczne, a mimo tego często zaniedbywane i nierealizowane.

SS_32_62.jpg

Nie bać się wystąpień

Monika Mucha   Szef Sprzedaży 32/2017

Maciej Orłoś w swojej książce Jak występować i zabłysnąć pisze o przeprowadzonych kiedyś badaniach, których wyniki wskazują, że ludzie najbardziej boją się śmierci i wystąpień publicznych. Można odnieść wrażenie, że wystąpienia publiczne to obszar zarezerwowany dla najlepszych, wybranych i obdarzonych naturalnym talentem mówców. Czy faktycznie tak jest?

Gdy Twoi handlowcy wciąż słyszą „NIE”

Wszyscy bardzo byśmy chcieli, żeby zespoły sprzedażowe były zawsze skuteczne, a warunki rynkowe sprzyjające, żeby plany sprzedażowe były z roku na rok wyższe i zawsze realizowane, a klienci z przyjemnością zamawiali coraz więcej. W rzeczywistości handlowcy muszą się borykać z argumentami typu: cena za wysoka, oferta za słaba, konkurencja lepsza, które wpływają nie tylko na spadek wyników, ale i motywację. W jaki sposób radzić sobie z podobnymi sytuacjami?

SS_31_72.jpg

Wiedza produktowa: jak skutecznie weryfikować znajomość oferty

Sytuacje, w których nie dochodzi do transakcji, ponieważ sprzedawcom zabrakło wiedzy produktowej, nie należą do rzadkości. Jest to wymierna strata dla organizacji, gdyż zdobycie informacji o własnej ofercie jest jednym z niewielu działań w sprzedaży, nad którym handlowcy mają pełną kontrolę. Jak więc skutecznie weryfikować znajomość oferty?

Archiwum