Szkolenie, Doskonalenie, Rozwój

no. 31/2017

Niebezpieczny autorytet

SS_31_76.jpg

Pielęgniarki niepotrafiące przeciwstawić się lekarzom, załoga samolotu bezgranicznie podporządkowana pilotowi, uczniowie wykonujący polecenia nauczyciela. Siła autorytetu daje władzę i odpowiedzialność, bo nie potrafimy się jej przeciwstawić. Każdemu liderowi zależy na zbudowaniu autorytetu wśród podwładnych, jednak można tutaj wpaść w kilka pułapek.

Read more
no. 31/2017

Wiedza produktowa: jak skutecznie weryfikować znajomość oferty

SS_31_72.jpg

Sytuacje, w których nie dochodzi do transakcji, ponieważ sprzedawcom zabrakło wiedzy produktowej, nie należą do rzadkości. Jest to wymierna strata dla organizacji, gdyż zdobycie informacji o własnej ofercie jest jednym z niewielu działań w sprzedaży, nad którym handlowcy mają pełną kontrolę. Jak więc skutecznie weryfikować znajomość oferty?

Read more
no. 31/2017

Coaching vs mentoring w procesie onboardingu handlowców

SS_31_66.jpg

Prawidłowo przeprowadzony proces adaptacji nowego pracownika (ang. onboarding) znacznie podnosi efektywność pracy oraz zmniejsza rotację. Zatrudnienie pracownika to z punktu widzenia pracodawcy inwestycja. Skuteczność procesu adaptacji decyduje o tym, jak szybko i w jakim stopniu zacznie ona przynosić zwrot.

Read more
no. 30/2017

Sukces zespołu zależy od talentu i treningu

SS_30_84.jpg

W świecie sportu sukces zespołu jest pochodną selekcji odpowiednich talentów oraz dobrej formy każdego z zawodników. W drużynach, gdzie role graczy są wyspecjalizowane, jak np. w piłce nożnej, potrzeba Michała Pazdana w obronie i Roberta Lewandowskiego w ataku. W zespołach pływackich typu sztafeta 4 x 100 m, w których nie występuje typowa specjalizacja, każdy zawodnik powinien wykonywać to samo zadanie...

Read more
no. 30/2017

Ograniczenie ryzyka przy podejmowaniu decyzji: jak zmniejszyć niepewność w zarządzaniu sprzedażą?

SS_30_79.jpg

Podejmowanie decyzji o dużym znaczeniu strategicznym jest na porządku dziennym w zarządzaniu sprzedażą. Dobre decyzje są podejmowane na podstawie sprawdzonych, pewnych informacji i prowadzą nas do osiągania zamierzonych rezultatów.

Read more
no. 30/2017

Z handlowcem w terenie

SS_30_74.jpg

Wizyta menedżera i handlowca u klienta to jedna z najbardziej efektywnych metod rozwoju umiejętności handlowych. Wymaga jednak szczegółowego zaplanowania oraz ustalenia pewnych zasad obowiązujących obie strony.

Read more
On-line only no. 30/2017

Program rozwojowy handlowców

Zawód handlowca obciążony jest ryzykiem szybkiego wypalenia zawodowego. Dlatego też przed szefem sprzedaży stoi wyzwanie – musi zadbać o rozwój swoich sprzedawców, tak aby byli oni ambasadorami firmy przez długie lata. Świadomie piszę „ambasadorami”, gdyż ich skuteczność zależy nie tylko od wiedzy i umiejętności, ale również od utożsamiania się z wartościami organizacji.

Read more
no. 29/2016

Modelowanie zachowań w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi

SS_29_72.jpg

W wielu przypadkach brak oczekiwanych wyników jest spowodowany realizowaniem przez organizację strategii sprzedażowych oderwanych od realiów rynkowych. W praktyce menedżera zarządzającego zespołem sprzedażowym niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni zmodyfikować zalecane metody działania w firmie, aby osiągnąć postawione przed zespołem cele. Dlaczego?

Read more

Next
page

Nastęna stron

Current issue

Go to

Partners

Reklama