Rok 2017 dla rynku sprzedaży bezpośredniej był udany tak w globalnym, jak i lokalnym ujęciu. Potwierdzają to statystyki zarówno Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA), jak i Europejskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej Seldia. Na przestrzeni ostatnich trzech lat był to najlepszy rok dla tego sektora na świecie.

Największy udział w sektorze sprzedaży bezpośredniej ma region Azji i Pacyfiku (46%), za nim, z niewiele niższym wynikiem, są Ameryka Południowa i Północna (łącznie 33%). Europa w skali światowej ma 20% udziałów w rynku. Z kolei spośród wszystkich państw na świecie prym wiodą Stany Zjednoczone i Chiny, mającc dokładnie po 18% udziałów. W skali globalnej rynek sprzedaży bezpośredniej w 2017 r. odnotował 1,6-procentowy wzrost przychodów. Co ciekawe, największy przyrost osiągnęła Boliwia z wynikiem aż 36,7% wzrostu. W tym samym okresie Polska odnotowała wzrost o 4,6%, a łączne obroty w naszym kraju w tym sektorze szacowane są na 3,3 mld złotych1.

– Polska jest wciąż bardzo atrakcyjnym państwem na rynku sprzedaży bezpośredniej. Firmy wprowadzają coraz więcej nowych produktów z różnych kategorii, które są dostępne wyłącznie w tym kanale sprzedaży. Co więcej, spodziewamy się, że już w 2019 r. na polskim rynku pojawią się nowe firmy z atrakcyjną ofertą dla konsumentów – mówi Mirosław Luboń, Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej. – Polski rynek sprzedaży bezpośredniej już od 5 lat wykazuje stabilny, stały wzrost obrotów, co jest optymistyczną prognozą na kolejne lata – dodaje.

W 2017 r. sprzedaż bezpośrednia w Europie przyniosła łączny obrót w wysokości 34 mld euro, z czego 29,8 mld euro to udział krajów członkowskich UE. Wśród członków Unii najsilniejszymi graczami jest pięć państw: Niemcy (14,8 mld euro), Francja (4,4 mld euro), Wielka Brytania (3,2 mld euro), Włochy (2,8 mld euro) i Polska. Tym samym Polska jest jednym z największych rynków w tej branży w UE.

Świat zanotował łączne obroty rzędu 190 mln dolarów. Zdecydowany wpływ na wynik miały Stany Zjednoczone ze sprzedażą wartą blisko 35 mln dolarów. Największy wpływ na efekty 2017 r. miała sprzedaż produktów z kategorii wellness. W skali globalnej udział tej kategorii w rynku wyniósł 34 %. Państwo, które osiągnęło najwyższą sprzedaż w tej kategorii, to Filipiny (77%)2. Natomiast w Europie udział produktów wellness w ogólnych obrotach wyniósł 33%3.

Według raportu WFDSA w 2017 r. w sprzedaż bezpośrednią było zaangażowanych niemal 117 mln konsultantów. W Europie liczba ta wyniosła ponad 15 mln osób, a w Polsce z firmami sprzedaży bezpośredniej współpracuje około 998 tysięcy osób.

Przypisy / Źródła / Podstawa prawna
  1. Seldia Direct Selling in Europe: 2017 retail sales
  2. WFDSA, Global Sales by Product Category – 2017
  3. Seldia, Breakdown of sales per product categories - 2017

Zobacz również

Tekst otwarty nr 46/2019

Poligon Szefów Sprzedaży czeka na chętnych rekrutów!

SS_46_05.jpg

Praca menedżera sprzedaży to codzienna walka na wielu frontach. Bez dobrego przygotowania sztabowego trudno jednak liczyć na spektakularne efekty. Dokładny wywiad umożliwiający rozpoznanie sytuacji oraz uważna lektura raportów z pola bitwy o klienta są niezbędne do opracowania zwycięskiej strategii i taktyki. Bez lojalności i oddania podległych jednostek oraz udanych sojuszy z sieciami dystrybucyjnymi sprzedażowy plan ataku nie ma szans powodzenia.

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2019

Innowacyjnie o innowacjach

SS_46_04_1.jpg

Doświadczyłeś zmiany na własnej skórze? Szukałeś metody poradzenia sobie ze zmianami?

Czytaj więcej
Tekst otwarty nr 46/2019

Relacje, nie władza!

SS_46_04_2.jpg

Odkąd nauczyliśmy się mówić, powtarza się nam, że jeśli nie mamy nic miłego do powiedzenia, to lepiej wcale nie otwierać ust. Gdy jednak zostajesz menedżerem, mówienie staje się twoją pracą i obowiązkiem, lecz mówienie ludziom, co mają robić, nie sprawdza się

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama